آیا نواختن ساز یا حل کردن پازل و سودوکو ذهن رو قوی میکنه…

پرسش

آیا نواختن ساز یا حل کردن پازل و سودوکو ذهن رو قوی میکنه یا فقط برای پیرمردها و پیرزن ها می باشد؟
نوجوان به راحتی میتونه با تمرکز روی مسائل ریاضی مختلف به تیز شدن ذهنش کمک کند؟

پاسخ

در مورد تقویت حافظه راههای مختلفی وجود داره که در بسیاری موارد بین همه افراد دارای اشتراک هست. برای مثال حل کردن جدول سودوکو برای همه افراد در همه سنسن مناسبه، کودکان تا پیش از دریافت سواد خواندن و نوشتن، سودوکوی تصویری را میتوانند حل کنند و بزرگترها از جدوال ساده سودوکو تا پیچیده را میتوانند تمرین کنند.
اینکه میگویی برای یک نوجوان بهتر است با تمرکز بر یک مساله ریاضی بیشتر به تقویت قوای ذهنی خودش اقدام کند، کاملا حق با توست، اما باید به این نکته توجه داشته باشی که همواره انجام فعالیتهای تحصیلی برای دانش آموزان تنها با هداف انجام یک وظیفه صورت میگیرد که به همین دلیل برای برخی نتیجه دیگری از جمله لذت بردن از یادگیری و یا تقویت تمرکز را در بر ندارد. با کمی توجه به اطرافیان خود که دانش آموز هستند و دست کم روزی بین یک تا چند ساعت را به انجام فعالیت تحصیلی اختصاص میدهند اما همچنان با تمرکز و یا حافظه خود مساله دارند میتوانی به این همین نتیجه برسی.
بر اساس همین موضوع هم هست که کارشناسان حوزه یادگیری و نیز روانشناسی معتقدند خوب است تمرین حافظه و تمرکز در فعالیتهای دیگری که لزوما شکل فعالیت درسی ندارد نیز تقویت شود، مانند تمرکز فرد در حین غذا خوردن به مواد و مزه¬هایی که تجربه میکند یا حل کردن جدول و …

 

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
نقش والدین در کاهش اضطراب امتحانات

 

امتیاز به این نوشته