, ,
,

کاروان ورزشی ایران با حضور ۶۴ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی برای شرکت در رقابت های المپیک ریو عازم برزیل شد.

المپیک تابستانی ۲۰۱۶ به میزبانی ریو دوژانیرو برزیل از ۱۵ مرداد ماه آغاز می شود و تا ۳۱ مرداد ماه ادامه دارد.

۲۸ رشته ورزشی در این رقابت ها جای گرفته اند که رشته های راگبی ۷ نفره و گلف برای اولین بار به برنامه های المپیک اضافه شدند.

ایران در این رقابت ها با ورزش تیراندازی کار خود را آغاز می کند و با کشتی آزاد به پایان می رساند.

برنامه مسابقات ورزشکاران ایران در المپیک ریو به شرح زیر است:

بوکس

برنامه ورزشکاران در المپیک (11)

احسان روزبهانی یک شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ مقدماتی

دو و میدانی

برنامه ورزشکاران در المپیک (12)

رضا قاسمی، حسن تفتیان :دو ۱۰۰ متر شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷مقدماتی /یک شنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۳:۵۰ بامدادنیمه نهایی وفینال

لیلا رجبی: پرتاب وزنه جمعه ۲۲مردا ساعت ۱۷ مقدماتی

احسان حدادی ،محمد صمیمی: جمعه ۲۲ مرداد پرتاب دیسک ساعت ۱۷ مقدماتی /شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷ فینال

محمد جعفر مرادی : دو ماراتن ۳۱ مرداد ساعت ۱۷

حمید رضا زور آوند :پیاده روی جمعه ۲۲ مرداد ساعت ۲۲

محمد ارزنده :پرش طول ۲۳ مرداد ساعت ۳:۵۰ بامداد

کاوه موسوی وپژمان قلعه نویی : پرتاب چکش چهارشنبه۲۷ مرداد ساعت ۱۷

تکواندو

برنامه ورزشکاران در المپیک (13)

فرزان عاشور زاده : وزن ۵۸ چهارشنبه ۲۷ مرداد ساعت۱۶:۳۰مقدماتی، از ساعت ۲۲:۳۰یک چهارم نهایی

نیمه نهایی پنج شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۳:۳۰ بامدادشانس مجدد و فینال

مهدی خدابخشی :جمعه ۲۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی ،ازساعت ۲۲:۳۰ یک چهارم نهایی

و نیمه نهایی ،شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۳:۳۰ بامداد فینال

سجاد مردانی : شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی ،ساعت ۲۲:۳۰ یک چهارم نهایی ونیمه نهایی یک شنبه ۳۱مرداد ساعت ۳:۳۰ بامداد شانس مجدد و فینال

کیمیا علیزاده: پنج شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی از ساعت ۲۲:۳۰ یک چهارم نهایی ونیمه نهایی جمعه ۲۹ مرداد ساعت ۳:۳۰ شانس مجددو فینال

تیراندازی

برنامه ورزشکاران در المپیک (1)

الهه احمدی ونجمه خدمتی : تفنگ بادی ۱۰ مترشنبه ۱۶ مرداد ازساعت ۱۶ مقدماتی ساعت ۱۸فینال

گلنوش سبقت الهی : تپانچه بادی یک شنبه ۱۷ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی  ساعات۱۸:۳۰ فینال

سه شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی بخش دقت ،ساعت ۱۹:۳۰ مقدماتی بخش سرعت ،فینال ساعت ۲۳

پوریا نوروزیان : تفنگ بادی ۱۰ متردوشنبه۱۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی  ،۱۹:۳۰ فینال

نجمه خدمتی ومه لقا جام بزرگ: تفنگ سه وضعیت پنج شنبه ۲۱ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ مقدماتی ،ساعت ۱۹:۳۰ فینال

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو ۲۰۱۶

تیراندازی با کمان

برنامه ورزشکاران در المپیک (2)

زهرا نعمتی دوشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۶:۳۰ مرحله مقدماتی و یک شانزدهم نهایی، از ساعت ۲۲:۳۰ مرحله نیمه نهایی و یک شانزدهم نهایی، از ۱۸ تا ۲۰ مرداد رقابت دومرحله برگزار می شود.

شمشیر بازی

برنامه ورزشکاران در المپیک (3)

مجتبی عابدینی وعلی پاکدامن چهارشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۶ مرحله مقدماتی ویک چهارم نهایی

پنج شتبه ۲۱ مرداد ساعت ۱ بامداد مرحله نیمه نهایی وفینال

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو ۲۰۱۶

تنیس روی میز

برنامه ورزشکاران در المپیک (4)

نیما ،نوشاد عالمیان وندا شهسواری یک شنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۲:۳۰ بامداد دور اول مردان ودور دوم زنان، ازساعت ۱۶:۳۰ دور دوم مردان و زنان، از ساعت ۲۲ دور دوم مردان و زنان

دوشنبه ۱۸ مرداد از ساعت ۱:۳۰ بامداد دور سوم مردان وزنان

کشتی

برنامه ورزشکاران در المپیک (5)کشتی فرنگی ۲۴ مرداد اوزان ۵۹ و ۷۵ کیلوگرم حمید سوریان و سعید عبدولی از ساعت ۱۷:۳۰ مقدماتی ،۲۲:۳۰ فینال

اوزان ۸۵ و ۱۳۰ حبیب الله اخلاقی و بشیر باباجان زاده دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۷:۳۰ مقدماتی ۲۳:۳۰ فینال

اوزان ۶۶ و ۹۸ امید نوروزی و قاسم رضایی ساعت ۱۷:۳۰مقدماتی ساعت ۲۳:۳۰ فینال

کشتی آزاد

برنامه ورزشکاران در المپیک (6)

اوزان ۵۷ و۷۴ حسن رحیمی و حسن یزدانی جمعه ۲۹ مرداد مقدماتی ۱۷ :۳۰ فینال ۲۳:۳۰

اوزان ۸۹ و۱۲۵ علیرضا کریمی و کمیل قاسمی شنبه ۳۰ مرداد مقدماتی ۱۷:۳۰ فینال ۲۳:۳۰

اوزان ۶۵ و۹۷ میثم نصیری و رضایزدانی  یک شنبه ۳۱ مرداد مقدماتی ۱۷:۳۰ فینال ۲۳:۳۰

والیبال

برنامه ورزشکاران در المپیک (7)

ایران –آرژانتین دوشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۶:۰۵

ایران -لهستان چهارشنبه ۲۰مرداد ساعت ۱۲:۳۵

ایران –کوبا پنج شنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۷

ایران – مصر شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۷

ایران -روسیه دوشنبه ۲۵ مرداد ساعت ۲۲:۳۰

وزنه برداری

برنامه ورزشکاران در المپیک (8)

دسته ۸۵ کیلوگرم شنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۲:۳۰بامداد

دسته ۹۴ کیلو گرم یک شنبه ۲۴ مرداد از ساعت ۲:۳۰ بامداد

دسته ۱۰۵ کیلو گرم سه شنبه ۲۶ مرداد ساعت ۲:۳۰ بامداد

دسته+۱۰۵ کیلوگرم چهارشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۲:۳۰ بامداد

قایقرانی

برنامه ورزشکاران در المپیک (9)

مهسا جاور  شنبه ۱۶ مرداد ساعت ۱۶ روئینگ تک نفره

عادل مجللی کانوی یک نفره ۱۷ مرداد

دوچرخه سواری

برنامه ورزشکاران در المپیک (10)

آروین معظمی گودرزی، صمدپور سیدی ،قادر میزبانی، شنبه ۱۶ مرداد استقامت جاده از ساعت ۱۷

چهارشنبه ۲۰ مرداد تایم تریل انفرادی از ساعت ۱۶

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو ۲۰۱۶

جودو

علی رضا خجسته فر وزن ۶۶یک شنبه ۱۷ مرداد از ساعت۱۷:۳۰ مقدماتی ساعت ۲۲:۳۰ فینال

سعید ملایی وزن ۸۱ کیلو گرم سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۷ :۳۰ مقدماتی، ۲۲:۳۰ فینال

جواد محجوب : پنج شنبه ۲۱ مرداد۱۷:۳۰ مقدماتی، ۲۲:۳۰ فینال

شنا

آریا نسیمی شاد سه شنبه ۱۹ مرداد ساعت ۲۲:۳۰ مرحله گروهی

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در المپیک ریو ۲۰۱۶

www.yjc.ir

Tags:
بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مجله آنلاین نوجوانها

https://www.nojavanha.com 2019

با ما در تماس باشید

هر موقع به ما ایمیل بزنید در سریع ترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم داد

Sending

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

رمز خود را فراموش کرده اید؟