خواهرم با پسرهای زیادی دوست شده است. نمی دانم چگونه با او رفتار کنم؟

پرسش:

سلام. خواهری 14 ساله دارم که با کمک دوستان مدرسه اش با پسران زیادی دوست شده بود. با مداخله خانواده، ارتباطش با همه قطع شد اما همچنان با یکی از آن ها ارتباط تلفنی و حضوری دارد. همزمان با یکی از پسران فامیل هم ارتباط دارد. به خاطر دیر برگشتن به منزل، خانواده موضوع را فهمیدند و او اقدام به خودکشی کرد اما موفق نشد. در حال حاضر پدر و مادرم به او اجازه رفتن به مدرسه را نمی دهند. طی صحبتی که با خودش داشتیم، هر دو نفر را دوست دارد اما مشخص نیست که واقعا دوست داشتن است یا عادت. لطفا مرا راهنمایی کنید. با توجه به این که خانواده ای نسبتا مدهبی و سنتی داریم، نمی دانیم چگونه با او رفتار کنیم که نتیجه بدتری نداشته باشد؟

پاسخ:

دوست خوبم،

قطعا دختر چهارده ساله نمی تواند به دنبال برقراری ازدواج در این دوستی ها باشد و دنبال کردن این که او چه کسی را دوست دارد و ندارد با این نگاه که شاید فقط به او محدود شود و روزی هم با او ازدواج کند منطقی نیست.

از طرف دیگر برخوردهای چکشی و قطع کردن ارتباط تحصیلی او هم کمکی به حل نهایی مساله نخواهد کرد. در این زمان است که باید امکان بهره گیری از مشاوران فراهم شود. منطقی است بدون اتکا به روش های قدیمی که به ریشه ها توجهی ندارند و ظاهرا مساله را متوقف می کنند راهی درست و اصولی را پیدا کنید و برای این منظور هم در قدم اول گفتگو با خود فرد (خواهر شما)  و سپس با خانواده او الزامی است تا موضوع روشن تر شده و راه حل مناسب پیدا شود.

بر این اساس تمام تلاش خودت را بکن تا خواهرت را از طریق توجیه خانواده ات برای مراجعه به یک مشاور از این شرایط نجات دهی. به آن ها بگو که هرگز در جریان تریبتی و مسائل از این دست که برای خواهر شما رخ داده است راه های قطع کردن ارتباط از جامعه به تنهایی کمکی نکرده و آینده فرد را هم به وضعیتی بدتر از امروز انداخته است و باید به او به عنوان انسانی که نیازمند راهنمایی است نکاه کنیم تا بتواند با تکیه بر عقل و منطق خود راه درست را ببیند و با انتخاب خودش از بیراهه ها پرهیز کند.

در نهایت این که یافتن این راه حل جز با شناخت بهتر او و نیز خانواده ممکن نیست اما در مجموع راهی که خانواده در پیش گرفته اند نتیجه منطقی و درستی نخواهد داشت.

امیدوارم بتوانی با ابراز محبت به خواهرت و تلاش برای توجیه خانواده ات به او کمکی کنی.

موفق باشی

 

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
زندگی را ساده کنید

برای آشنایی با خانم مشاور و نحوه طرح پرسش خود از ایشان اینجـــــــــــا را کلیک کنید.

 

 

امتیاز به این نوشته