داستان ضرب المثل های فارسی؛ قسم روباه رو باور کنم یا دم خروس رو

ضرب المثل
قسم روباه یا دم خروس

قسم روباه یا دم خروس

در یک مزرعه خروسی زندگی می کرد. خروس داستان ما خیلی زیبا بود. پرهای تنش  زیر نور خورشید رنگ طلایی داشت و تاج روی سرش مثل تاج پادشاهان خودنمایی می کرد. اهالی مزرعه و همه حیوان ها اون رو خروس زری صدا می کردند. روباه همیشه آرزو داشت شکارش کنه.

خروس زری اینقدر مغرور بود که همیشه بلایی به سرش می آمد، بنابراین آقا سگه مواظبش بود تا اتفاقی پیش نیاید و همیشه حیوان را نجات می داد.

یک روز آقا سگه پیش خروس داستان ما آمد و گفت: خروس زری! امروز من باید برم به دشت و کوه، مواظب خودت باش. برو توی لونت و در لونه رو هم ببند، نکنه امروز که من نیستم گول بخوری و بلایی به سرت بیاد.
خروس گفت: خیالت راحت راحت. من مواظب خودم هستم.

نقشه مکارانه!

آقا سگه رفت اما خبر نداشت که روباه منتظر نشسته تا خروس تنها بشه و بتونه شکارش کنه.
وقتی آقا سگه دور و دور شد، روباه خودش را به پشت پنجره لانه رساند و نقشه اش را عملی کرد و گفت: آهای خروس زیبا! شنیدم بال و پر زیبایت ریخته و تاج روی سرت افتاده، برای همین خودت را در خانه حبس کرده ای تا کسی نبیند چه بلایی به سرت آمده!

خروس که خیلی به زیباییش می نازید گفت: نه این خبرها دروغ است و من هنوز مثل قبل زیبا هستم.

روباه .سایت نوجوان ها (1)

روباه برای این که نقشه اش را بتواند عملی کند گفت: من تا نبینم باور نمی کنم. خروس ساده هم پنجره را باز کرد و نشست پشت پنجره تا روباه بتواند او را ببیند. همین که پرید کنار پنجره روباه گردن خروس را گرفت و فرار کرد. خروس زری هم فریاد زد: آهای آقا سگه به دادم برس.

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
داستان ضرب المثل های فارسی؛ کاسه ای زیر نیم کاسه است

سگ با گوش های تیزش صدای خروس زری را شنید و به سمت مزرعه دوید، در راه روباه را دید که کوله ای به پشت داشت. سگ گفت: آقا روباه تو خروس زری رو ندید

دم خروس

آقا روباه شروع به قسم خوردن کرد که والا بلا ندیدم و پشت سر هم قسم می خورد. چشم سگ به کوله پشتی افتاد که دم خروس از آن بیرون آمده بود. سگ با دیدن دم خروس گفت: قسم روباه رو باور کنم یا دم خروس رو؟ روباه هم کوله را انداخت و پا به فرار گذاشت و خروس و سگ هم به سلامت به خانه برگشتند.

این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی دروغ بگوید ولی نشانه هایی از این که دروغ می گوید وجود داشته باشد.

سوسن قریشی

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *