در و پنجره های کهنه را دور نریزیم

در و پنجره های کهنه

استفاده از در وپنجره های قدیمی 

ضرب المثلی فارسی می گوید هر چیزی که خوار آید روزی به کار آید. اگر بخواهیم نکته این ضرب المثل را به کار ببندیم، می توانیم ار بسیاری وسایل کهنه  ،دوباره وسایلی زیبا و کارآمد بسازیم.

در این مجموعه شما می توانید ببینید، که چگونه می توان از در و پنجره های کهنه و به ظاهر غیر قابل استفاده چه وسایل دکوری و قابل استفاده ای را ساخت.

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-2

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-3

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-4

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-5

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-6

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-7

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-8

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-9

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-10

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-11

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-12

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-13

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-14

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-15

%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-16

در و پنجره های کهنه قاب عکس

در و پنجره های کهنه قاب گل

در و پنجره های کهنه تابلو

در و پنجره های کهنه گلخانه

در و پنجره های کهنه برای سینی

در و پنجره های کهنه برای گل خانه

در و پنجره های کهنه

در و پنجره های کهنه

در و پنجره های کهنه

 

 

 

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
عروسک سنجاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *