زمان آینده will-future

 اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

زمان آینده

نوبتی هم باشد نوبت صحبت در مورد زمان آینده است. این زمان بسیار کاربردی و مهم است. عمدتا برای توصیف و صحبت در مورد آینده از زمان آینده ساده بهره می بریم. زمان آینده کاربرد های متفاوتی دارد و مطمئنا شما نوجوانان باهوش می دانید که مانند زمان های گذشته و حال ، زمان آینده هم به چند زمان دیگر تقسیم می شود.

زمان آینده انگلیسی

اولین زمان مربوط به آینده زمان آینده ساده است.

مشخصه زمان آینده ساده  (ویل) است و ویژگی منحصر به فرد این فعل این است که بعد از آن فعل به صورت ساده به کار می رود.

اولین کاربرد زمان آینده ساده استفاده از چیزی است:

عملی که در آینده صورت می گیرد بدون اینکه صحبت کننده نقشی در آن داشته باشد:

The sun will shine tomorrow. 

فردا خورشید خواهد درخشید.

زمان آینده ساده برای پیش بینی کردن و صحبت درباره فرضیات به کار برده می شود:

زمان آینده

I think Sue will arrive in Paris at 6 pm. 

فکر کنم سو ساعت 6 عصر به پاریس برسد.

صحبت یا عملی که بدون فکر و ناگهانی اتفاق می افتد:

زمان آینده

Hang on! I‘ll have a word with you.

صبر کن.حرفی باهات دارم.


 

فرمول زمان آینده ساده:will + infinitive 

نکته: ویل به اضافه مصدر زمان آینده ساده را به وجود می آورد.

زمان آینده

مثال جملات مثبت:He will play football.
He‘ll play football.

 

مثال جملات منفی:He will not play football
He won’t play football. or He‘ll not play football. 

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
کاردستی درست کردن جعبه کادویی غافلگیر کننده!

مثال سوالی کردن زمان آینده ساده:

 

see: Questions in the will-future
؟Will he play football

 

امتیاز به این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *