شهرهای قدیمی دنیا که باید ببینید!

در سطح دنیا شهرهایی وجود دارند که از قدمت و گذشته بسیار دوری برخوردار هستند. این شهرها در سطح جهانی بسیار مهم و قابل توجه هستند و به عنوان یکی از مهم ترین و باارزش ترین جنبه های جذب گردشگر به حساب می آیند.

این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

دمشق، سوریه

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-19این شهر در سال ۲۸۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

آتن، یونان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-18این شهر در سال ۴۳۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

حلب، سوریه

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-12این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

تب، یونان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-14این شهر در سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

بنارس، هند

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-1این شهر در سال ۲۷۵۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

تایر، لبنان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-2این شهر در سال ۴۲۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

شوش، ایران

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-3این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

صیدا، لبنان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-4این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

پلوودیو، بلغارستان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-5این شهر در سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

لارناکا، قبرس

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-6این شهر در سال ۲۲۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

کرکوک، عراق

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-7این شهر در سال ۹۰۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

اریحا، کرانه باختری رود اردن٬ فلسطین

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-8این شهر در سال ۳۶۵۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

غازی عینتاب، ترکیه

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-9

این شهر در سال ۴۰۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

فیوم، مصر

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-10بابلوس، لبنان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-11این شهر در سال ۳۰۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

بیروت، لبنان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-13این شهر در سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

بلخ، افغانستان

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-15این شهر در سال ۲۳۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

اربیل، عراق

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-16این شهر در سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد مسیح به وجود آمده است

کادیس، اسپانیا

%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-17برترین ها

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
داستان زمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *