, ,
,

 اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

550px-Be-Persistent-روانشناسی

اگر شما یک هدف معین داشته باشید ؛مقاومت و ایستادگی درراه رسیدن به آن می تواند ابزاری برای رسیدن به هدف مورد نظر شما باشد. بنا براین اگر شخصی بخواهد شما را از رسیدن به هدفتان  باز دارد به راحتی می توانید در مقابل او مقاوت کنید. این  که شما بتوانید بر نیاز های خود پافشاری کنید هنر است.

مقاومت بر خواسته ها باعث می شود که دیگران به وضوح پی ببرند که شما چه خواسته هایی دارید.  ثبات رای ،به شما کمک می کند درمقابل تحمیل خواسته های دیگران به خودتان مقاومت کنید .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

هرکاری که شما انجام داده اید به صورت  یک بایگانی یا پیشینه  ذهنی در وجود شما است . یکی از راه کارهای رسیدن به ثبات رای و مقاومت برهدف ؛ شکستن این بایگانی های کهنه است . تلاش شما تغییر مسیر در جاهای دیگر است پس ، بی اعتنا  به محرک های بیرونی و ابراز خشم  ،  مصمم و با قدرت در مورد هدفتان تصمیم بگیرید و از آن ها دفاع کنید در این راه مهم نیست که چقدر خودتان را وادار به تکرار خواهید کرد .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

اولین گام قدرت نه ! گفتن است . شما باید یاد بگیرید که در مقابل خواسته های غیر معقول دیگران، که از نظر شما ارزشی ندارد،قاطعانه کلمه “نه”یا “نمی توانم “یا “انجام نمی دهم “را بگویید و آن ها را انجام ندهید .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

درراه رسیدن به خواسته های منطقی خود از اتهاماتی که ممکن است دیگران به شما بزنند  نترسید . امکان دارد برای این که دیگران بخواهند شما را درکارهایشان  شریک کنند به شماهر نوع اتهامی بزنند . اما اگر شما با دید باز و آگاهی کامل هدف خود را انتخاب کرده اید از این برچسب ها هراس نداشته باشید و مطمئن باشیدبا تلاش در تداوم هدفتان موفق خواهید بود .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

با اراده و آگاهی تصمیمات خود را اجرا کنید و جدا  از هر نوع خشم بپرهیزید . خشم یک عامل مخرب است که شما را ازابراز رفتار درست باز می دارد .این یک مسئله روشن و واضح است که دیگران برای این که شمارا با خود هماهنگ کنند از هر راهی استفاده می کنند تا ذهن شما را آشفته و مضطرب کنند پس مراقب باشید ورفتار خود را کنترل کنید زیرا در هنگام خشمگین شدن قدرت تصمیم گیری صحیح از شما سلب می شود.

550px-Be-Persistent-روانشناسی

هرگز از راهی که رفته اید برنگردید و همواره به طرف جلو گام بردارید  به خاطر داشته باشید که ساش عاقلانه و منطقی با دیگران در برخی موارد بسیار کارساز است . تنهادر مواردی سازش کنید که با طرف مقابل کاملا یا تا حدودی هم نظر باشید . شما می توانید با صحبت کردن بسنجید چه قدر نظر او با شما مطابقت دارد وآیا خواسته او منطقی و عاقلانه است و از نظر شما پسندیده است ؟ لازم نیست کورکورانه هر چه دوست شماخواست آن را بپذیرید . شما حق انتخاب دارید اگربه ثبات رای رسیده باشید می توانید پیشنهاد او را پپذیرید و یا رد کنید .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

در مقابل رد یا قبول پیشنهاد ها ی دیگران همواره تمرکز داشته باشید . افکارتان را متمرکز کنید و به خواسته های خود  بیشتر اهمیت دهید تا تمایلات دیگران ، و هنگامی که در این مسیربرخوردی برای شما پیش آمد با متانت و صبوری درپی حل مشکل بر آیید و هرگز از مشکلات فرار نکنید .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

همواره آرامش خود را حفظ کنید متین ،صبور ،و مودب با شید . آگاه باشید که خشم راهی است برای فرار از مشکلات و دشواری ها پس هرگز خشم خود را آشکار نکنید . همیشه لبخند بزنید و اخم نکنید . همچنین از زیاده روی کردن بپرهیزید .

550px-Be-Persistent-روانشناسی

اگر منطقی و دقیق فکر کنید به خواسته هایتان خواهید رسید .به خاطر داشته باشید که سازش ممکن است در برخی مواقع مناسب باشد .  شما باید احترامی که در راه رسیدن به اهدافتان با پافشاری و مقاومت  به دست آوردید حفظ کنید .

 550px-Be-Persistent-روانشناسی

 


نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید