, ,
,


اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان‌ها

قلب خون را به ریه ها و سراسر بدن پمپ می کند. خون ابتدا از قلب به ریه ها می رود تا اکسیژن بگیرد و دوباره به قلب باز گردد. سپس،قلب،خون سرشار از اکسیژن را یه سراسر بدن پمپ می کند.

قلب من چه شکلی دارد؟

شکل قلب خیلی رویایی نیست؛ قلب عضوی لیز و از عضله مخصوصی ساخته شده که بسیار قوی است.

عضلات با منقبض شدن کار انجام می دهند. هنگام انقباض عضله کوچک تر می شود. انقباض قلب، خون را به سرخرگ ها می راند. نیرویی که فشرده شدن قلب ایجاد می کند، به اندازه ای است که می تواند یک توپ تنیس را له کند.

قلب من چه اندازه ای دارد؟

انگشتانت را در کف دستت جمع کن تا دستت مشت قلب تو به اندازة مشت دستت است. هرچه بزرگ تر وبزرگ تر بشوی،قلبت بزرگ تر و مشتت هم بزرگ تر می شود.

بنابراین قلب یک فرد بالغ هم به اندازة مشت اوست.

نکته: قلب تو تقریباً وسط سینه،بین دو ریه و پشت استخوان جناغ قرار گرفته است. اگر دستت را در این محل بگذاری، ممکن است تپش آن را احساس کنی.

 

 

گردش بدون توقف:

خون تقریباً روزی ۲۰۰۰ بار در سراسر بدن می گردد. بنابراین هر قطره خون، یکبار در دقیقه می گذرد.

گردش خون:

خون دور تا دور بدن می گردد، ولی هر قطرة آ به همه جای بدن نمی رود؛ در حالی که  سرخرگها، مویرگ ها و سیاهرگ ها شیکه های مختلف و جداگانه ای تشکیل می دهند. مثلاً بخشی از خون توسط سرخرگ به مغز می رود و پس از عبور از مویرگ ها به وسیلة سیاهرگ به قلب باز می گردد، یک شریان بزرگ خون را به سمت پایین بدن هدایت می کند و در این مسیر به شاخه های کوچک تری تقسیم می شود، که هر شاخه مسیر مستقل خود را طی می کند.

نکته:قلب خون را به سرخرگ ها پمپ می کند. سرخرگ های مختلفی بخش های مختلف بدن را تغذیه می کنند.

درون قلب:

قلب به دو نیمه تقسیم می شود. هر نیمه دارای دو حفره است. در واقع قلب یک پمپ نیست، بلکه از دو پمپ که همزمان و هماهنگ با هم کار می کنند، درست شده است. دو حفره طرف راست خون را به ریه ها پمپ می کنند و دو حفره سمت چپ خون را به تمام بدن پمپ می کنند. نیمه سمت چپ کمی از نیمه راست بزرگ تر است، چون کار سنگین تری انجام می دهد.

 

گردشی درون قلب:

خون برگشتی از تمام  قسمت های بدن به حفره بالایی طرف راست می ریزد و از آن وارد حفرة بزرگ تر پایینی می شود. با انقباض قلب، این خون از راه سرخرگ به ریه ها پمپ می شود. خون در ریه ها پس از جذب اکسیژن به سمت چپ قلب باز می گردد. از حفره بالایی به حفره پایینی وارد می شود از آنجا به یک سرخرگ پمپ می شود تا آن را به تمام بدن برساند.

دریچه ها:

قلب چهار دریچه دارد که جریان خون را در قلب کنترل و باعث می شوند تنها در جهت راست گردش کند. وقتی دریچه های بین حفره های بالایی و پایینی باز می شوند، خون می تواند به حفره های پایینی بریزد. وقتی قلب منقبض می شود، این دریچه ها بسته می شوند. در همین لحظه دریچه بین حفره های پایینی و سرخرگ ها باز می شوند و تنها راهی که برای خون باز می ماند، خروج از قلب و ورود به سرخرگ هاست.

قلب خستگی ناپذیر:

قلب هرگز استراحت نمی کند و حداقل ۶۰ تا ۷۰ بار در دقیقه می زند. بنابراین: حدود ۴۰۰۰ بار در ساعت

نزدیک۱۰۰۰۰۰ بار در روز

بیش از ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ بار در طول یک عمر متوسط می تپد.

 

نکته: وقتی قلب منقبض می شود، دریچه های بین حفره ها بسته و دریچه های ورودی به سرخرگ ها باز می شوند تا خون از درون آنها پمپ شود.

نکته: دریچه های بین حفره های بالایی و پایینی باز می شوند تا خون سیاهرگ ها از میان آنها جریان یابد.

 

یادداشت سردبیر:

با تشکر از آقای آریا محمدی، یکی از اعضای فعال، که این مطلب ارزشمند را برای ما ارسال کرده اند.

برچسب ها:
بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید