وقتی معنی “رساندن” همکلاسی رو نفهمی!

نظر شما چیه

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
قبرهای عجیبی که هرگز نور نمی بینند!