معرفی پادشاهان قاجار به ترتیب از قدیم

معرفی پادشاهان قاجار به ترتیب از قدیم

ترتیب شاهان قاجاراز قدیم به جدید:  آقامحمدخان، فتحعلی‌شاه، محمدشاه، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه بودند. بنابراین، سلسله پادشاهان قاجار شامل ۷ پادشاه می شود که با آقامحمدخان شروع می شود و با احمدشاه پایان می یابد.

طراحی سایت فروشگاه حرفه ای با هوشمند گستران😍 (کلیک کنید)

این سلسه پادشاهی از سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی بر ایران به مدت صد و سی سال حکومت کردند. پایتخت قاجاریان شهر تهران بود.

پادشاهان قاجار در یک نگاه

در ادامه پادشاهان سلسله قاجار به ترتیب از اولین تا آخرین و وقایع مهم دوره هر کدام را معرفی می کنیم.

1- آقامحمدخان اولین شاه قاجار

آقامحمدخان فرزند محمدحسن‌خان رئیس ایل قاجار بود که بعد از شکست لطفعلی‌خان زند، آخرین بازمانده سلسله زندیه، حکومت قاجاریه را تاسیس کردو اولین پادشاه قاجار شد.

 • تولد: ۱۱۲۱خورشیدی
 •   وفات: ۲۸خرداد ۱۱۷۶خورشیدی
 • محل دفن: نجف اشرف

 

پادشاهان قاجار به ترتیب آقا محمد خان قاجار اولین پادشاه

 

وقایع مهم دوران سلطنت آقامحمدخان قاجار

 • برانداختن سلسله زندیه
 • کشتن لطفعلی‌خان زند
 • تاسیس سلسله قاجاریه
 • انتقال پایتخت از شیراز به تهران
 • حمله روسیه به ایران

 

2- فتحعلی‌‌شاه دومین شاه قاجار

 • تولد: ۱۵شهریور ۱۱۵۱خورشیدی
 • وفات: اول آبان ۱۲۱۳خورشیدی
 • محل دفن: شهر قم
فتحعلی‌‌شاه دومین شاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار

 • ادامه جنگ های روسیه با ایران
 • انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمان‌چای بین ایران و روسیه و جدا شدن بخش هایی از ایران
 • واگذاری کنترل خلیج فارس به انگلیسی ها
 • انعقاد قرارداد ارزنه الروم اول بین ایران و عثمانی

3- محمدشاه سومین شاه قاجار

 • تولد: ۱۴دی
 • ۱۱۸۶ خورشیدی
 • وفات: ۲۲شهریور۱۲۲۷
 • محل دفن: شهر قم

 

پادشاهان قاجار به ترتیب محمدشاه سومین شاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت محمدشاه قاجار

 • جنگ اول هرات
 • شورش روحانی‌های شیعه در اصفهان
 • انعقاد قرارداد ارزنه الروم دوم بین ایران و عثمانی

4- ناصرالدین‌شاه، چهارمین پادشاهان قاجار 

 • تولد: ۲۵تیر ۱۲۱۰خورشیدی
 • وفات: ۱۲اردیبهشت ۱۲۷۵خورشیدی
 • محل دفن: حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
اسکناس یا پول کاغذی

 

ناصرالدین‌شاه، چهارمین پادشاهان قاجار 

 

وقایع مهم دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار

 • انتصاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر به صدارت و اصلاحات او
 • اعدام سیدعلی محمد باب و سرکوب شورش بابیان
 • کشته شدن امیرکبیر با توطئه خارجیان و به دست عوامل داخلی آن ها
 • فتح هرات و واگذاری مجدد آن با فشار انگلیسی ها، سفر به فرنگستان
 • اعطای امتیاز تنباکو و قیام مردم و لغو این امتیاز
 • ترور شاه در آستانه شروع پنجاه و یکمین سال سلطنت به دست میرزا رضای کرمانی

5- مظفرالدین‌شاه، پنجمین پادشاه قاجار

 • تولد: سوم فروردین ۱۳۲۳ خورشیدی
 • وفات: ۱۲دی ۱۲۸۵خورشیدی
 • محل دفن: کربلا

 

پادشاهان قاجار به ترتیب مظفرالدین‌شاه، پنجمین پادشاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار

 • سفر به فرنگستان
 • آغاز قیام مشروطه
 • امضای فرمان مشروطه

6- محمدعلی‌شاه، ششمین پادشاه قاجار

 • تولد: تیر ۱۲۵۱خورشیدی
 • وفات: ۱۶فروردین ۱۳۰۴خورشیدی
 • محل دفن: کربلا
محمدعلی‌شاه، ششمین پادشاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار

 • مخالفت با مشروطه، به توپ بستن مجلس شورای ملی
 • شکست از مشروطه خواهان و فرار از ایران
 • حمله به ایران به قصد تصرف مجدد تاج و تخت و شکست از انقلابیون
 • جانشینی احمدشاه به جای پدر توسط مجلس شورای ملی
 • تبعید به روسیه و مرگ در ایتالیا

7- احمدشاه، هفتمین و  آخرین پادشاهان قاجار

 • تولد: بهمن ۱۲۷۵خورشیدی
 • وفات: اسفند ۱۳۰۸خورشیدی
 • محل دفن: کربلا
پادشاهان قاجار به ترتیب احمدشاه، هفتمین و  آخرین پادشاهان قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت احمدشاه قاجار

 • حکومت کردن با کمک دو نایب السلطنه تا زمان تاج گذاری در ۱۷ سالگی
 • ، کودتای اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان
 • خروج شاه از ایران و سفر به فرانسه
 • عزل از سلطنت و جایگزینی رضاخان به جای او به وسیله مجلس شورای ملی
 • پایان سلسله قاجاریه

سلسله قاجار

قاجار یا قجر، قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران بمدت صد وسی سال فرمان راندند. نام این قبیله (یعنی قاجار) ریشه در عبارت آقاجر به معنی جنگجوی جنگل دارد.  بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان قاجار  بود . وی تهران را که دهکده ای بود، به عنوان پایتخت انتخاب کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت.

سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های ترک اغوز به نام ایل قاجار بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند. ایل قاجار به دلیل کمک‌های بزرگی که به دربار صفوی می‌نمود، قدرت بیشتری یافت. شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد. قاجاریه آخرین حکومتی بود که بر اساس نظام ایلی و قبیله ای در ایران بوجود آمد.

آغاز قاجاریه 

قاجارها با سلسله زندیه درگیری داشتند وبالاخره بعد از مرگ کریم خان زند که پادشاهی لایق از حکومت زندیه برنخواست و شکست لطفعلی خان زند توانستند برایران حاکم شوند . 
اولین انسجام ایران به شکل امروزی در زمان قاجار روی داد و کشور مدرن ایران به صورت رسمی تشکیل شد.دوران قاجار مصادف بود با دوران استعمار و جهانگشایی امپراطوری های مدرن. در این دوران ایران درگیر جنگ‌های متعددی شد و سالها مقابل روس ها و انگلیسی ها مقاومت کرد. با اینکه ایران در دوران قاجار بر خلاف کشورهای منطقه هرگز مستعمره نشد ولی بخش‌هایی از خاک خود را در این جنگ ها به‌ویژه با روسیه از دست داد.

پیشنهاد مطالعه: سلسله های ایرانی به ترتیب از قدیم به جدید

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
آرامگاه عطار نیشابوری

طولانی ترین دوره پادشاهی در قاجاریه 

مشهور ترین پادشاه قاجار ناصرالدین شاه است که توانست پنجاه سال سلطنت کند . اولین سفر خارجی ناصرالدین شاه ، سفر او به عتبات و زیارت کربلا ، نجف و کاظمین بود .اما سفر اول او به اروپا به دعوت پادشاه فرانسه و در ربیع الاول سال ١٢٩٠ ق ( ١٨٧٣ م ) بود که نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به اروپا به حساب می آمد.سفر دوم شاه در ١٢٩۵ ق ( ١٨٧٨ م ) به ھمراه حاجی میرزا حسین خان سپھسالار صدر اعظم و امین السلطان و چند نفر از شاھزادگان صورت گرفت . مسیر این سفر از راه تفلیس ، قفقاز ، مسکو ، پترزبورگ ، برلین و پاریس رفت و از راه اتریش و روسیه برگشت .سومین سفر شاه در ١٣٠۶ ق ( ١٨٨٩ م ) بود که از اروپای مرکزی و غربی دیدن کرد و در این سفر ھم امین السلطان ھمراه او بود . سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا دستاوردهای صنعتی و علمی مهمی به همراه نداشت اما هزینه سنگینی را به ملت ایران تحمیل کرد . 

توجه : اولین عکس مقاله ،عکس شاهان قاجار به ترتیب است که می توانید این پادشاهان را دریک قاب ببینید . 

آنچه دیگران جست و جو کرده اند

 • سلسله های ایران به ترتیب از قدیم به جدید بازی خواستگاری
 • شاه های قاجار به ترتیب
 • عکس شاهان ایران به ترتیب
 • شجره نامه ایل قاجار
 • شجره نامه قاجار
 • اسامی پادشاهان قاجار
 • اسامی شاهان قاجار
 • ترتیب پادشاهان قاجار
 • پادشاهان قاجار از قدیم به ترتیب
 • بهترین و بدترین شاه قاجار
 • شاهان قاجاریه
 • دسته ای از ایل قاجار در جدول
 • سلسله قاجار چند پادشاه داشت
 • ترتیب شاه های قاجار
 • بعد از ناصردین شاه کی پادشاه شد
 • مدت زمان پادشاهی شاهان قاجار
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
قدیمی‌ترین پیام با بطری کشف شد

 

4.2/5 - (123 امتیاز)

65 thoughts on “معرفی پادشاهان قاجار به ترتیب از قدیم

 1. مهدی میگوید:

  سلام
  مساحتی از خاک ایران که در زمان قاجار از دست رفت ، دو برابر ایران امروزی بود.
  بی کفایت، ظالم، بشدت خرافاتی و وابسته به جادو جمبل بودند.
  ننگ تاریخ ایران

 2. محمدرضا میگوید:

  ۲۰۰۰۰ نفر آدم بی گناه از این مردم رو کور کرد واقعا که آدم بی شعور و ترسویی بوده که کور کورانه عمل کرده

 3. محسن میگوید:

  خواهشاً برید خاطرات مسئولین و کارگزاران دوره قاجار رو بخونید،شاهان جز تفرج و مسافرت هیچ هدف دیگه ای نداشتن و مملکت براشون جز ادامه پادشاهی معنای دیگه ای هم نداشت،درمورد پهلوی هم خاطرات زیادی موجود هست که اگه انتشارات داخل رو قبول ندارید برید انتشارات خارجی رو بخونید که پراست از فسادجنسی محمدرضا و خیانت همسرش،خواهشاً تعصبی و جانبدارانه برخورد نکنید تاریخ رو باید مستند بررسی کرد.

  • مرتضی میگوید:

   متاسفانه کسی که خودشو به خواب بزنه رو نمیشه بیدار کرد.
   دوران پادشاهی ایران از هخامنش تا زندیه و در نهایت پهلوی پر بوده از رشادت ها و دلیری های سرداران ایرانی.
   متاسفانه تاریخی که می خونید اسمش تاریخ نیست و میشه اسمشو گذاشت رسوب فکری…

  • فرهاد میگوید:

   رضا شاه پهلوی مملکت رو از وضع فلاکت بار زمان قاجار نجات داد و مانع تجزیه ایران شد ، محمدرضا پهلوی هم در دهه چهل و پنجاه ایران رو مقتدر و پیشرفته کرد بی انصافیه که این همه خدمات رو نادیده گرفت.

   • هادی میگوید:

    کوه آرارات رو کی داد به ترکیه؟
    از یک فلاکت در اورد به فلاکت بدتر دچار کرد…مشروطه را خفه کرد و استبداد سخت تر برقرار کرد به طوری که فروغی و راپورت چی و نزدیکان دربار هم پشیمان شدند و کنار رفتند و یا کشته شدند.
    بماند مخالفت با آداب و سنت های ایرانی اسلامی
    طویله چی سفارت هلند میشه پادشاه…با هزار اهن و تلپ، انگلیسی ها اوردنش و بردنش و جنگ قحطی جنگ اول جهانی هم روش
    چی داری میگی

   • غدیر میگوید:

    ببخشید هاااا اون وقت قحطی که انگلیسی ها با بی کفایتی پادشاه ایران باعث شد نصف جمعیت ایران بمیرند ، یک وقتی در زمان رضا شاهتون نبود؟

 4. اسحق رستمی میگوید:

  لیاقت مردم هردوره ازتلسط حاکمان وقتش مشخص میشود.زمان قاچار مردم دوست داشتن شپش وشیره کش باشندولذا همان قاچارها ازسرشون زیاد بوده ……………..

 5. ارش میگوید:

  عباس میرزا و اقا محمد خان رو خوب اومدی داداش درسته به صدارت نرسید ولی کاش میرسید
  اما کلا این که جمهوری اسلامی نمیاد توی تلوزیون قاجار رو خراب کنه چون بقاش رو بعد از اتمام در کنار قاجار میبینه و این که هنوز قاجار رهبر داره و حکومت فعلی هم در مورد اون هیچی نمیگه و خرج مخارجش رو هم از ایران میگیره مطمئنا
  اما اقای زاهدی جیره خور نباش چون فقط بعد از هوخشتره کورش شاه عباس نادرشاه نام رضاخان به عنوان بزگترین شاه و بزرگترین خدمتگزار ایران باید نام ببریم توی عرصه های هر سلسله پادشاهی

 6. رضا میگوید:

  قاجار سلسله بدی نبود چند تا از پادشاهان بی لیاقت بودن اگر توی اون زمان همین جمهوری اسلامی بود الان تهران و کرج بیشتر نمونده بود هر چیزی رو باید باشرایط وقت دید و نظر داد

  • امیر میگوید:

   بورو حکومت ناصردین شاه قاجار رو یه براوردی بکن از صدراعظم هایی البته به غیر از امیرکبیر بقیه رو یه تحقیقی بکن در دوره ناصر ببین جمهوری اسلامی انگار تمام نسخه های حکومت داریش رو البته بیشتر در برخورد با مردم از روی همین شاه و دولت هاش برداشته آخوند با قاجار هیچ مشکلی نداشت و مطمعن باش اگه رضا شاه نیومده بود هنوز قاجار داشت رو این مملکت حکومت میکرد ولی چه کنیم که به گفته خود آخوندها وقتی رضا شاه اومد بهمون گفت مفت خوری دیگر تمام شده و اگر رضا شاه و محمد رضا شاه مثل قاجار شکم مردم رو گشنه نگه می‌داشت و شکم ملا رو سیر هنوز همون پهلوی داشت حکومت میکرد و باز چه کنیم که رضا شاه و محمد رضا شکم مردم رو سیر و شکم ملا رو گوشنه یا از نون راحت خوردن معاف کرده بود وگرنه این مردم اگه همون شکم گشنه بودن مثل همون زمان قاجار و قحطی اینگلیس و وبا نصف جمعیت میموردن و مردم به خر و اسب که هیچ به سگ و گربه خیابان ها هم رحم نمی‌کردن و حتی به هم نوع خوری هم می افتادن ولی نه کاری به حکومت داشتن و نه کاری به مسبب گرسنگی و قحطی

   • علی میگوید:

    واقعا عین حقیقت چند روز پیش مستندی درباره رضاخان دیدم واقعا این بنده ایمن شاه بوده وگرنه همش برای آبادانی ایران دویده وفیلمی دیده ازشبکه ۳ که آخوند خزلی گفت من از این پسر پدر از وقتی بدم آمد که آمد قم گفت دوره مفت خوری تمام شده و جلوی چند همسری را گرفت فقط میخواستم بگم خلایق هرچه لایق واقعا من خودم بعنوان یک ایرانی لیاقت چنین انسانی های پاک درست زحمت کش وطن پرست با شرف ‌‌‌‌‌.‌‌.وغیره نداشتیم.

    • امید میگوید:

     درست نوشتید، در ان زمان زمان چند امپراتوری و استعمارگر قدرتمند در حال رقابت و جهانگیری بودند. انگلیس ، تزار روس، دولت عثمانی، ناپلئون فرانسه حتی پرتقال و اسپانیا در حال استعمار کشورهای مختلف بودند انگلیس هند را اشغال و استعمار بو به پایگاهی برای اهداف خود تبدیل کرده بود حتی ان چین قدرتمند را چنان ضعیف کرده بود که ان را سه تکه کرد، یعنی هنگ کنگ و تایوان را از چین جدا و در اصل یک اختلاف و درگیری دایمی درانجا انجام داد و هند را به پنج کشود تبدیل کرد، فرانسوی ها و المانی ها افریقا را پاره پاره کردن و خاک ان را به توبره کشیدند ، ر روسیه تمامی کشورهای اطراف خود را گرفت اسپانیایی ها جزایر قناری و قسمت‌هایی از امریکای جنوبی را اشغال کردند و چنان نسل کشی و نابودی برجا مانده که یک تن از بومیان جزایر قناری زنده نماند که فرهنگ ابا و اجدادش را زنده نگاه دارد…در امریکای جنوبی چنان فرهنگ و امپراتوری مایا را ویران کردند که کسی و بنایی ازشان نماند…حال شما قضاوت کنید که در میان این همه استعمارگر دولت قاجاری با اینکه قسمت‌هایی از ایران را از دست داد اما هرگز مستعمره نشد… اما در زمان پهلوی نیروهای امریکا ، روسیه ، انگلیس ایران را به راحتی بدون اینکه یک اعتراض بشنوند گرفتند و سران انان در تهران جلسه گذاشتند و تقسیم غنایم کردند در حالیکه پهلوی مثل پیشخدمتی در حضورشان بود. در زمان پهلوی پان فارسییم، قوم ستیزی ، سرکوب عشایر و طوایف به اوج خود رسید که سرکوب و تضعیف ایل قشقایی ، بختیاری ، عرب ها و …. حق کشتیرانی در اروند رود به عراق واگذار شد ، ارارات و دامنه های غربی ان به ترکیه واگذار شد که اکنون ترکیه ان را به چهار استان مهم تبدیل کرده … گرچه منطقه هرات و شمال غربی ایران در زمان قاجار از دست رفت اما پهلوی ها بودند که سند و مدرک رسمی دادند که ایران به این مناطق حقی یا ادعایی ندارد…

 7. زاهدی میگوید:

  با مقایسه دوره قاجار با زندیه ، به روشنی در می‌یابیم که سلسله‌ی قاجار نه تنها ایران را کوچکتر نکرده بلکه وسعت هم داده است.
  دستاوردهای پادشاهان قاجار مخصوصا ناصرالدین شاه که لقب پادشاه اولین‌ها را یدک می‌کشد بسیار چشمگیر است.
  ارتش نوین ، حکومت مرکزی مقتدر و ورود تکنولوژی و سر و سامان گرفتن ادارات و نظام نوین حکمرانی و همچنین ظهور مدنیت و گسترش فرهنگ تنها بخشی از خدمات ناصرالدین شاه است. البته تا زمانیکه تبلیغات گسترده‌ی دوران پهلوی و انتقاد و تخریب‌های کورکورانه در جامعه به قوت خود باقی باشد امیدی به پذیرفتن واقعیت از طرف قشر کم سواد جامعه نخواهد بود. مگر کشورهای عراق و افغانستان و کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس از ایران جدا نشده‌اند؟ مگر بحرین در زمان محمدرضا شاه پهلوی از ایران جدا نشد؟ پس چرا نوحه و مرثیه‌ی ترکمنچای و گلستان اینقدر سوزناک سروده و خونده میشه؟ خلاصه کلام اینکه اگر با دیدگاه پهلویها نگاه نکنیم دوره‌ی قاجار در برخی از برهه‌ها دوره‌ی شکوفایی فرهنگ ، هنر ، مدنیت و اقتصاد ایران بود.

  • محمدرضا میرزابه میگوید:

   سلام شنگولی خیلی سنگ این بی غیرت ها را به سینه میزنی تمام دنیا میدونند ایران بزرگ به دست قاجار نامرد از دست رفت

  • امیر میگوید:

   سلام حماقت که شاخ ودم نداره ،،بحرین درزمان قاجار ملعون ازدست رفت ولی تو بیسواد داری به یکی دیگه وصله میزنی ،،من طرفدار رژیم خاصی نیستم ولی واقعیتهارا باید گفت ،،رژیم قاجار بحرین رو ازدست داد ولی پهلوی به بهانه بحرین یه قسمتی تونست برگردونه ،،،شل تمانهای قاجار واقعا گندزدن همشون زنباره بودن ،،درقاجار نیم مرد وجودداشت همون هم آغا محمدخان قاجار موسس سلسله قاجار بود بقیشون همه شل تمان بودن وبس ،،ولی ایناروتونمیفهمی ،،،درضمن رژیم پهلوی هم ایرادایی داشت ولی درمقایسه با قاجار اززمین تاآسمون فرق داشت ولی الان اگه هرسختی به مردم میرسه لااقل یک سانتیمتر تاالان که باج ندادن مگر اینکه ازین به بعد اتفاقاتی بیفته وگرنه فعلا ایران ،ایران مونده

   • رضا میگوید:

    خاک نرفته ولی تا دلت بخاد ناموس به فنا داده این لجن حکومتی که داری سنگشو به سینه میزنی دوما خاک نداده ولی اب و دریا داده که اونم جزئی از قلمرو ایرانه روسیه از بالا و چین از جنوب رو نمیبینی واقعا هرکی ازینا دفاع کنه بویی از سواد و منطق و معرفت نبرده

   • صائب میگوید:

    همینکه گفتی بحرین رو قاجار داد مشخصه خدای مطالعه در تاریخی،،،بابا نمیخواد منابع معتبر تاریخی بخونی ،یه سرچ کن فیلم تحویل بحرین و محمدرضا شاه…تا تصویری ببینی چرا و کی توسط هویدا در مجلس خونده شد بحرین عروس شده و باید شوهرش بدیم….در ضمن اگه به زن بازی باشه که محمدرضا پهلوی هر سه سال فقط یه زن طلاق داد و اگه فرح نمیومد و مریضیش نمیفهمید تو دربار به اشرف هم رحم نمی‌کرد…

  • فرهاد میگوید:

   نصف ایران از جمله گرجستان ، ارمنستان و آذربایجان امروزی ، هرات و …. شاهان بی لیاقت و هوسباز قاجار دو دستی تقدیم کردند.

 8. سیاوش میگوید:

  تو قاجار دوتاشون بدرد بخور بودن اولی آقامحمد خان بود که اگر زندگی نامشو مطالعه کرده باشید فردی بسیار باهوش و شجاع بود ودر زمان حکومتش تمامیت ارزی ایران رو حفظ کرده بود بقول معروف باج به شغال نمیداد اما به دلیل بیرحمی هایش مخصوصا با خاندان زندیه در صورتیکه کریم خان اونو مثل یک میهمان در ارک یا همون کاخ خودش جای داده بود و نباید انقدر کینه از زندیه به دل میگرفت و اون کشتن ناجوانمردانه ه جوان زیبا روی لطفعلی خان بود و کشتار بی رحمانه ی مردم کرمان و مشابه اون کشتار در گرجستان بود که چهره ی آقا محمد رو منفور کرد
  دومین قاجار شجاع کسی نبود جز عباس میرزا که اجلش زود رسید وگرنه داشت روسها رو به زانو در می آورد و تمام شهرهای قرارداد ترکمنچای و گلستان رو پس میگرفت حیف که زود مرد

  • رضا میگوید:

   برادر همون آقا محمدخان بخاطر یک خربزه سرش به باد داد و اون همه جنایت در حق مردم وکتور کردن مردم کرمان وشیراز و اون بیشرفی که در حق زندیان کرد اون که در بار زندیان بزرگ شد و نام نمک اونها خورد آخرش به ناموس اونها هم رحم نکرد شاید برای ایران جاهای خوب بوده ولی درکل آدم کثیف بی‌رحم بوده لعنت خدا بر خودوامواتش

 9. رضا میگوید:

  کسانی که فقط به خاطرهمزبان بودن دارن کثافت قاجاررومی شورن مایه ننگ عالمن، بدون شک قاجاربی لیاقترین شاهان ایران بودن

 10. علی میگوید:

  پادشاهان قاجار بر خلاف تحریفات پان ایرانی ها به دلیل اینکه ترک بودند خیلی هم مقتدر بودن از دست بخش هایی از سرزمین هم دروغی بیش نیست
  از دست رفتن هرات و افغانستان که دروغ لطفا راجب احمدشاه درانی مطالعه کنید تا متوجه شوید
  آسیای میانه هم که دروغه مگه ازبکان اسکل بودن که بخشی از قلمرو قاجارها باش تازه خراسان حتی دست ایران نبوده قبل قاجار پس چطور خانات خیوه قوقند و بخارا مال ایران بوده ایرا نه تنها سرزمینی نداد بلکه ترکمن صحرا راهم فتح کرد
  دیگری بلوچستان بلوچستان در آن زمان تحت پادشاهی احمدزایی خانات کلات که قاجارها بخش غربی رو فتح کردن بعد ما این به این پادشاهان فاتح توهین میکنیم

  • حمیدوو میگوید:

   آقا جان، اولا که اینقدر خلاصه گفتی که ما هیچی نفهمیدیم. دوتا مرجع درست میدادی میرفتیم مطالعه می کردیم. بازم مرسی که گوشزد کردی خودم میرم میگردم. البته منم معتقدم که احتمالا زورشون بیشتر از این نرسیده ولی عقلشون رو هم به کار نگرفتن. در مورد پان ایرانی خدمتت عرض کنم که به نظر من مخالفت فکری به خاطر پان ایرانیسم نبوده. مردم با قاجارها به خاطر ترک بودنشون مخالف نیستند کما اینکه نادرشاه هم ترک حساب میاد ولی مردم بهش افتخار می کنن. دلیل مخالفت یا به قول شما تحریف، اینه که مدت زیادی از حکومت این سلسله نگذشته و خب طبیعتا سلسله بعدی که پهلوی بوده طبیعتا در موردشون خوب نمیگه و بعدش هم از زمان انقلاب که کلا حکومت شاهان مورد انتقاد قرار گرفته.

  • حرف یک ملت میگوید:

   از اقتدار و سر فکندگی از گرفتن و از دست دادن از دوستی تا دشمنی هرچه در تاریخ ایران گذشت دو رو دارد یکی افتخار و سرافرازی دیگری زلت و سرفکندگی نه تحریف تاریخ رو هیچ کسن نمیتونه انجام بده تاریخ رو من و تو ننوشتیم هر شاهی برای خودش یک کاتب تاریخ داشت البته از تحریف ان بگذریم تکذیب ان هم هست تاریخ ایران درست ثبت شده تحریف و تکذیب رو تو داری میکنی من خودم طرفداری شاهنشاهی ایرانم اما نباید به دلیل طرفداری روی بدی های این شاهان که به دلیل قدرت یک طرفه به قولی دیکتاتوری پرده بگزاریم یا بدلیل بی قدرتی و ناپایداری از ازدست دادن خاک ایران زمین پرده بر نداریم این دوران گذشت چه به خوبی ازش یاد کنیم چه به بدی چیزی عوض نمیشود رژیم دزد پهلوی که به شدت مخالف و منتقدشان هستم جز خفت و زلت چیزی برای ایران نساختند یکی بحرین و دیگری نوچه و غلام ابر قدرتها شدن یکی بی عدالتی و دیگری از دست دادن اختیار تام کشور یکی دیگر ابردزدی این رژیم از جیب ملت که در تاریخ ثبت شد ما در دوره پهلوی تحت سلطه بیگانه بودیم بولله حاظرم صد بار بمیرم و زنده بشم اما ایران من اینطور تحقیر نشه صدرحمت به جمهوری اسلامی حد اقل اسم و رسمی برایمان بر پا کردند که از ما به عنوان اسوه اقتدار و افتخار به عنوان الگوی مبارزه با ظلم و بی عدالتی و مقابله با استکبار جهانی یاد میشود افسوس که وضع اقتصادی مساعد نیست بوالله که جهان میماند حیران از اقتدار ایران…پاینده ایران

  • امیر میگوید:

   توواقعا نابغه ای بابا ،اینقدر نمیفهمی که مردم بخاطر نژاد یازبان مشکلی باهم ندارن ،،ازین نظرت معلوم میشه یه نژاد پرست کثیف و ست هستی چون نمیفهمی که اگه بخاطر زبان قاجاررو لعن میکنن پس چرا صفویه وافشار و بهش افتخار میکنن چرا سلجوقی رو افتخار میکنن مگه سلجوقی همزبان وهمنژاد قاجار نبود؟پس بخاطر نادانیت برات متاسفم

 11. سجاد میگوید:

  تو اون دوره که بریتانیا فرانسه روسیه …..داشتن دنیارو مستعمره خدشون میکردن قاجار از چند جبه می‌جنگید درود به شرفشون که مثل هندوستان نزاشتن کشور بره زیر استعمار

 12. رضا میگوید:

  اقا محمد خان که حتی به تحقیر اخته اش می نامیم توانست مردانه و شجاعانه پیشاپیش سپاهیانش بجنگد وبا خواباندن شورش ها ویاغی هاایرانی بزرگ با حکومت مرکزی بوجود اورد.این خصیصه جانثاری در تمام سلسله های پادشاهی ایران و موسسان ان جز پهلوی وجودداشته از زمان مادها.پهلوی ها تنهاپادشاهان تحمیلی به جبراجانب بودند که هیچ شمشیری برای ایران نزدند.

 13. مهدی خدایی میگوید:

  سلام بسیار عالی و جذاب بود در متنی کوتاه دوره قاجار را که علاقه عجیبی به این دوران دارم دوره کردم
  سپاسگزارم

 14. حجت عزیزی میگوید:

  درود بر همگی
  لعنت به این ایل قاجار که بعداز سالها هنوز بخشی ازعقب ماندگی دستاوراین خاندان لعنتیه

 15. سید میگوید:

  قاجاربدبخترین قوم وصاحب حکومت بر این کشوربوده که جزناشایستگی و ذلالت هیچ ارمغانی نداشته است ننگ بادبراین اقوام بیخردوگرسنه که مانند بختک براین ملت شریف وعزیز ارزشی نداشتند

  • Ali ghorbani میگوید:

   قاجارها علاوه بر فتح گرجستان سی سال فقط با نیروهای آزربایجانی با روسیه ابرقدرت جنگیدن وپس از شکست مجبور به مصالحه شدن

 16. نازی میگوید:

  سلام وقت بخیر پدر بنده یکی از بازماندگان قاجار بودند که متاسفانه سال گذشته به رحمت حدا رفتند و شجره نامه ای از ایشان نداریم اما عکسهای اجدادشان موجود است و خیلی تمایل دارم که در مورد شجره نامه شان اطلاعاتی کسب کنم چطور و از چه منبعی میتوانم کمک بگیرم…لطفا راهنمایی کنید..سپاس

  • جمال رادفر (دبیر هیئت تحریریه سایت ) میگوید:

   سلام شما باید به یکی از مراجعی که با تاریخ قاجار آشنایی دارند مراجعه کنید مثل رشته تاریخ دانشگاه تهران یا موزه ها یی مثل موزه ملک و … شاید کارشناسی داشته باشند که بتوانند به شما کمک کنند

  • مهدی میگوید:

   سلام
   از طایفه آشاقه باش بودن یا یوخاری باش و اینکه از کدام تیره هر یک از این شاخه ها بودن مثل قوانلوها که شاهان قاجار از ایشان بودند یا دولّو ها یا شامبیاتی ها و غیره.بنده چون تحقیقات مفصلی در مورد قضاوت ناعادلانه تاریخ با این سلسله که یادگار دوره رضاخان و به سفارش انگلیس به لحاظ مانع شدن قجرها از تجزیه ایران و تثبیت حکومت ملوک الطوایفی داشته ام و دارم به اکثر نسب و رابطه ایل قاجار آشنایی نسبی دارم لذا اگر خواستید مشخصات پدرتان و اینکه از قجرهای ساکن در کدام منطقه بودند را بفرستید تا ارتباط ایشان با شاخه یا تیره مربوط به آن شاخه را برایتان بررسی کنم چون ایل قاجار در گستردگی از ایل بختیاری و قشقایی و حسنوند بیشتر است و صرفاً یک ایل محدود نیست.

 17. منصوره میگوید:

  یه سوال مظفرالدین شاه ۱۰ سال بعد از فوت ناصرالدین شاه دنیا اومده؟ چه جوری اونوقت
  مرگ ناصرالدین دو زده ۱۲۷۵
  تولد مظفرالدین رو زده ۱۲۸۵،چه جوری میشه اخه بعدم محمد علی شاه که بزر گتر بوده با توجه به این اطلاعات

  • جمال رادفر (دبیر هیئت تحریریه سایت ) میگوید:

   دوست عزیز مطلب را دوباره به دقت نگاه کنید وفات مظفرالدین شاه ۱۲۸۵ است نه تولد وی

  • محمدعلی میگوید:

   خدالعنتشون کنه هیچ کدومش هیچی نبودن بهترین وبالیاقت ترین شاه ایران یعنی کریم خان زندروکشتن.

   • علی میگوید:

    کریم خان زند رو نکشتن بعد سی سال حکومت خودش درگذشت و خاندانش برای حکومت شروع به جنگ با یکدیگر کردند و در نهایت اقا محمد خان لطفی خان زند رو کشت و مردم کرمان رو برای پناه دادن لطفی خان به شدت مجازات کرد .
    دقت کن کریم خان رو هیچ کس نکشت .

 18. nojavanha.com میگوید:

  کاربر عزیز “علی”
  ضمن تشکر از دقت، توجه و تذکر شما به اطلاع می رسانیم همان طور که در تصویر ابتدای مطلب مشاهده می فرمایید ۷ پادشاه قاجار به همراه نام ذکر شده اند اما در داخل متن به دلیل اشتباه تایپی عدد ۷، ۶ تایپ شده که تصحیح شد.
  موفق باشید
  نشریه اینترنتی نوجوان ها

 19. على میگوید:

  مطالب تاریخى رو با اطلاع کامل روى صفحه بگذارید
  بطور مثال:: پادشاهان قاجار هفت نفر بوده اند
  که شما نوشته اید شش نفر
  لطفا تاریخ رو تحریف نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *