معرفی پادشاهان قاجار به ترتیب از قدیم

پادشاهان قاجار

ترتیب شاهان قاجاراز قدیم به جدید:  آقامحمدخان، فتحعلی‌شاه، محمدشاه، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه بودند. بنابراین، سلسله پادشاهان قاجار شامل ۷ پادشاه می شود که با آقامحمدخان شروع می شود و با احمدشاه پایان می یابد.

این سلسه پادشاهی از سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی بر ایران به مدت صد و سی سال حکومت کردند. پایتخت قاجاریان شهر تهران بود.

پادشاهان قاجار در یک نگاه

در ادامه پادشاهان سلسله قاجار به ترتیب از اولین تا آخرین و وقایع مهم دوره هر کدام را معرفی می کنیم.

1- آقامحمدخان اولین شاه قاجار

آقامحمدخان فرزند محمدحسن‌خان رئیس ایل قاجار بود که بعد از شکست لطفعلی‌خان زند، آخرین بازمانده سلسله زندیه، حکومت قاجاریه را تاسیس کردو اولین پادشاه قاجار شد.

 • تولد: ۱۱۲۱خورشیدی
 •   وفات: ۲۸خرداد ۱۱۷۶خورشیدی
 • محل دفن: نجف اشرف

 

پادشاهان قاجار به ترتیب آقا محمد خان قاجار اولین پادشاه

 

وقایع مهم دوران سلطنت آقامحمدخان قاجار

 • برانداختن سلسله زندیه
 • کشتن لطفعلی‌خان زند
 • تاسیس سلسله قاجاریه
 • انتقال پایتخت از شیراز به تهران
 • حمله روسیه به ایران

 

2- فتحعلی‌‌شاه دومین شاه قاجار

 • تولد: ۱۵شهریور ۱۱۵۱خورشیدی
 • وفات: اول آبان ۱۲۱۳خورشیدی
 • محل دفن: شهر قم
فتحعلی‌‌شاه دومین شاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار

 • ادامه جنگ های روسیه با ایران
 • انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمان‌چای بین ایران و روسیه و جدا شدن بخش هایی از ایران
 • واگذاری کنترل خلیج فارس به انگلیسی ها
 • انعقاد قرارداد ارزنه الروم اول بین ایران و عثمانی

 

3- محمدشاه سومین شاه قاجار

 • تولد: ۱۴دی
 • ۱۱۸۶ خورشیدی
 • وفات: ۲۲شهریور۱۲۲۷
 • محل دفن: شهر قم

 

پادشاهان قاجار به ترتیب محمدشاه سومین شاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت محمدشاه قاجار

 • جنگ اول هرات
 • شورش روحانی‌های شیعه در اصفهان
 • انعقاد قرارداد ارزنه الروم دوم بین ایران و عثمانی
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
حمام تاریخی سلطان امیر احمد

4- ناصرالدین‌شاه، چهارمین پادشاهان قاجار 

 • تولد: ۲۵تیر ۱۲۱۰خورشیدی
 • وفات: ۱۲اردیبهشت ۱۲۷۵خورشیدی
 • محل دفن: حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری

 

ناصرالدین‌شاه، چهارمین پادشاهان قاجار 

 

وقایع مهم دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار

 • انتصاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر به صدارت و اصلاحات او
 • اعدام سیدعلی محمد باب و سرکوب شورش بابیان
 • کشته شدن امیرکبیر با توطئه خارجیان و به دست عوامل داخلی آن ها
 • فتح هرات و واگذاری مجدد آن با فشار انگلیسی ها، سفر به فرنگستان
 • اعطای امتیاز تنباکو و قیام مردم و لغو این امتیاز
 • ترور شاه در آستانه شروع پنجاه و یکمین سال سلطنت به دست میرزا رضای کرمانی

5- مظفرالدین‌شاه، پنجمین پادشاه قاجار

 • تولد: سوم فروردین ۱۳۲۳ خورشیدی
 • وفات: ۱۲دی ۱۲۸۵خورشیدی
 • محل دفن: کربلا

 

پادشاهان قاجار به ترتیب مظفرالدین‌شاه، پنجمین پادشاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار

 • سفر به فرنگستان
 • آغاز قیام مشروطه
 • امضای فرمان مشروطه

6- محمدعلی‌شاه، ششمین پادشاه قاجار

 • تولد: تیر ۱۲۵۱خورشیدی
 • وفات: ۱۶فروردین ۱۳۰۴خورشیدی
 • محل دفن: کربلا
محمدعلی‌شاه، ششمین پادشاه قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار

 • مخالفت با مشروطه، به توپ بستن مجلس شورای ملی
 • شکست از مشروطه خواهان و فرار از ایران
 • حمله به ایران به قصد تصرف مجدد تاج و تخت و شکست از انقلابیون
 • جانشینی احمدشاه به جای پدر توسط مجلس شورای ملی
 • تبعید به روسیه و مرگ در ایتالیا

7- احمدشاه، هفتمین و  آخرین پادشاهان قاجار

 • تولد: بهمن ۱۲۷۵خورشیدی
 • وفات: اسفند ۱۳۰۸خورشیدی
 • محل دفن: کربلا
پادشاهان قاجار به ترتیب احمدشاه، هفتمین و  آخرین پادشاهان قاجار

 

وقایع مهم دوران سلطنت احمدشاه قاجار

 • حکومت کردن با کمک دو نایب السلطنه تا زمان تاج گذاری در ۱۷ سالگی
 • ، کودتای اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان
 • خروج شاه از ایران و سفر به فرانسه
 • عزل از سلطنت و جایگزینی رضاخان به جای او به وسیله مجلس شورای ملی
 • پایان سلسله قاجاریه
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
باغ گل‌ها، اصفهان

سلسله قاجار

قاجار یا قجر، قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران بمدت صد وسی سال فرمان راندند. نام این قبیله (یعنی قاجار) ریشه در عبارت آقاجر به معنی جنگجوی جنگل دارد.  بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان قاجار  بود . وی تهران را که دهکده ای بود، به عنوان پایتخت انتخاب کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت.

سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های ترک اغوز به نام ایل قاجار بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند. ایل قاجار به دلیل کمک‌های بزرگی که به دربار صفوی می‌نمود، قدرت بیشتری یافت. شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد. قاجاریه آخرین حکومتی بود که بر اساس نظام ایلی و قبیله ای در ایران بوجود آمد.

آغاز قاجاریه 

قاجارها با سلسله زندیه درگیری داشتند وبالاخره بعد از مرگ کریم خان زند که پادشاهی لایق از حکومت زندیه برنخواست و شکست لطفعلی خان زند توانستند برایران حاکم شوند . 

اولین انسجام ایران به شکل امروزی در زمان قاجار روی داد و کشور مدرن ایران به صورت رسمی تشکیل شد.دوران قاجار مصادف بود با دوران استعمار و جهانگشایی امپراطوری های مدرن. در این دوران ایران درگیر جنگ‌های متعددی شد و سالها مقابل روس ها و انگلیسی ها مقاومت کرد. با اینکه ایران در دوران قاجار بر خلاف کشورهای منطقه هرگز مستعمره نشد ولی بخش‌هایی از خاک خود را در این جنگ ها به‌ویژه با روسیه از دست داد.

طولانی ترین دوره پادشاهی در قاجاریه 

مشهور ترین پادشاه قاجار ناصرالدین شاه است که توانست پنجاه سال سلطنت کند . اولین سفر خارجی ناصرالدین شاه ، سفر او به عتبات و زیارت کربلا ، نجف و کاظمین بود . اما سفر اول او به اروپا به
دعوت پادشاه فرانسه و در ربیع الاول سال ١٢٩٠ ق ( ١٨٧٣ م ) بود که نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به اروپا به حساب می آمد.سفر دوم شاه در ١٢٩۵ ق ( ١٨٧٨ م ) به ھمراه حاجی میرزا حسین خان سپھسالار صدر اعظم و امین السلطان و چند نفر از شاھزادگان صورت گرفت . مسیر این سفر از راه تفلیس ، قفقاز ، مسکو ، پترزبورگ ، برلین و پاریس رفت و از راه اتریش و روسیه برگشت .سومین سفر شاه در ١٣٠۶ ق ( ١٨٨٩ م ) بود که از اروپای مرکزی و غربی دیدن کرد و در این سفر ھم امین السلطان ھمراه او بود . سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا دستاوردهای صنعتی و علمی مهمی به همراه نداشت اما هزینه سنگینی را به ملت ایران تحمیل کرد . 

توجه : اولین عکس مقاله ،عکس شاهان قاجار به ترتیب است که می توانید این پادشاهان را دریک قاب ببینید . 

شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
چه کسی خط میخی باستان را باز خوانی کرد؟

 

4.1/5 - (36 votes)

‫12 نظر ارسال شده در “معرفی پادشاهان قاجار به ترتیب از قدیم

 1. نازی :

  سلام وقت بخیر پدر بنده یکی از بازماندگان قاجار بودند که متاسفانه سال گذشته به رحمت حدا رفتند و شجره نامه ای از ایشان نداریم اما عکسهای اجدادشان موجود است و خیلی تمایل دارم که در مورد شجره نامه شان اطلاعاتی کسب کنم چطور و از چه منبعی میتوانم کمک بگیرم…لطفا راهنمایی کنید..سپاس

  • جمال رادفر (دبیر هیئت تحریریه سایت ) :

   سلام شما باید به یکی از مراجعی که با تاریخ قاجار آشنایی دارند مراجعه کنید مثل رشته تاریخ دانشگاه تهران یا موزه ها یی مثل موزه ملک و … شاید کارشناسی داشته باشند که بتوانند به شما کمک کنند

 2. منصوره :

  یه سوال مظفرالدین شاه ۱۰ سال بعد از فوت ناصرالدین شاه دنیا اومده؟ چه جوری اونوقت
  مرگ ناصرالدین دو زده ۱۲۷۵
  تولد مظفرالدین رو زده ۱۲۸۵،چه جوری میشه اخه بعدم محمد علی شاه که بزر گتر بوده با توجه به این اطلاعات

  • جمال رادفر (دبیر هیئت تحریریه سایت ) :

   دوست عزیز مطلب را دوباره به دقت نگاه کنید وفات مظفرالدین شاه ۱۲۸۵ است نه تولد وی

 3. nojavanha.com :

  کاربر عزیز “علی”
  ضمن تشکر از دقت، توجه و تذکر شما به اطلاع می رسانیم همان طور که در تصویر ابتدای مطلب مشاهده می فرمایید ۷ پادشاه قاجار به همراه نام ذکر شده اند اما در داخل متن به دلیل اشتباه تایپی عدد ۷، ۶ تایپ شده که تصحیح شد.
  موفق باشید
  نشریه اینترنتی نوجوان ها

  • رامین افضلی سوادکوهی :

   سلام تاریخ تولد مظفرالدین شاه با تاریخ فوتش جابجا تایپ شده تولد۱۲۸۵ وفات ۱۳۲۳ درسته

 4. على :

  مطالب تاریخى رو با اطلاع کامل روى صفحه بگذارید
  بطور مثال:: پادشاهان قاجار هفت نفر بوده اند
  که شما نوشته اید شش نفر
  لطفا تاریخ رو تحریف نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *