, ,
,

پرسش

 چه طور می توان بر غم غلبه کرد و شاد تر بود؟

پاسخ

دوست  خوبم

سوالی کلی پرسیدی و ممکن است در شرایط مختلف، راه های گوناگونی داشته باشد. اما در کل شاد بودن درونی است و یکی از بهترین گزینه ها برای شاد بودن این است که تلاش کنی تا در اندوهی که ایجاد شده نمانی، بیش تر از اندازه لازم به آن فکر نکنی و در مواقعی که ناراحتی پیش می آید ضمن این که فکر کنی چرا پیش آمده و حالا چه کار می توانی انجام دهی تا اگر سهمی در ایجاد آن داشتی آن را جبران کنی، دیگر فکرش را رها کرده و خودت را به انجام کارهای مفید مشغول نمایی.

بنابراین اولین قدم مشغول شدن به کاری دیگر و انجام فعالیتی مفید است. همچنین اگر لازم است می توانی با فردی که بیش تر می داند مشورت کنی تا با شناسایی دلایل ناراحتی و غم، راه هایی برای مهار کردن دلیل اندوه پیدا کنی و اگر مساله ای است که ارزش ناراحتی را ندارد بتوانی راحت تر ان را ترک نمایی.

 

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید