, ,
,

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها

یاسمین الهیاریان:

کرایه اتوبوس.سایت نوجوان ها (1)دستم را در جیب مانتو ام فرو بردم و دنبال اسکناس هزار تومانی ام گشتم. توی جیب های مانتو نبود جیب های کاپشنم را گشتم آنها هم خالی بودند. در جایم خشکم زد. نمیتوانستم درست نفس بکشم. همیشه از این لحظه وحشت داشتم. دور و برم را نگاه کردم. اتوبوس چندان شلوغ نبود. خانمی جلوی من نشسته بود و خانمی کمی عقب تر سمت راست. 

شروع کردم به گشتن کف اتوبوس. باورم نمیشد که پولم گم شده باشد. کارت مترو ام را چند روزی بود گم کرده بودم. دوباره جیب هایم را گشتم حتی یک سکه پانصد تومانی هم نداشتم. هر لحظه که به مقصد نزدیک تر میشدم، قلبم تند تر میزد. از شیشه جلوی اتوبوس چهره راننده را نگاه کردم به نظر عصبی می آمد.

ناگهان به فکرم رسید که به خواهر زنگ بزنم و بگویم برایم پول بیاورد. خانه ما تا ایستگاه اتوبوس فاصله چندانی نداشت. موبایلم را درآوردم و سرعت هر چه تمام تر شماره خانه را گرفتم. سه تا بوق خورد و مادرم تلفن را جواب داد. از او پرسیدم که نگین خانه است یا نه. 

‏داستان را که تعریف کردم مامان نگین را با هزار تومان‌ پول راهی ایستگاه اتوبوس کرد. من هر لحظه به ایستگاه نزدیک و نزدیک تر میشدم و هر یک دقیقه یک بار به نگین زنگ میزدم و التماس میکردم که سریع تر بیاید. فقط یک ایستگاه دیگر به خانه مان مانده بود و به نظرم می آمد اتوبوس سریع تر از همیشه مسیر را طی میکند. برای آخرین بار با نگین تماس گرفتم و او جوابم را نداد. مثل اینکه خیلی کلافه اش کرده بودم. اتوبوس به چند متری ایستگاه رسید. از روی صندلی بلند شدم و دنبال نگین در ایستگاه گشتم ولی او را پیدا نکردم. راننده در ایستگاه ایستاد و در را باز کرد. سعی کردم باز هم وقت بیشتری بخرم ولی هیچکس جز من در آن ایستگاه پیاده نشد. قلبم تند میزد آنقدر که صدایش را میشنیدم.

نمیدانستم وقتی به راننده بگویم پول ندارم چه عکس العملی نشان میدهد ولی قطعا رفتار خوب و مثبتی نداشت. از پله های اتوبوس پایین آمد.م به سمت راننده رفتم. ناگهان نگین از سمت چپ اتوبوس به طرفم آمد. سراسیمه پول را از او گرفتم و به راننده دادم. راننده نگاهی به من و نگاهی به نگین کرد و بعد در اتوبوس را بست و رفت. نگین را محکم بغل کردم و او همینطور هاج و واج مانده بود. 

 ‏

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید