کوسه سواری نوجوان بی باک

یک نوجوان فلوریدایی جرات زیادی از خود به خرج داد و بر پشت یک کوسه سوار شد . کمتر کسی پیدا می شود که در این سن بر پشت این حیوان خطرناک شوار شود. این نوجوان 19 ساله حدود 20 ثانیه بر پشت این کوسه سوار بود .

اخبار1

اخبار2

اخبار3

امتیاز به این نوشته
شاید به این مطلب هم علاقمند باشید
ایجاد امکان به اشتراک گذاشتن ویدئو و ارسال پیام گروهی در توییتر