شعری زیبا تقدیم به کاربران عزیز سایت نوجوان ها: جهان‌آفرین بندگان را همه پدیدار فرمود همچون رمه ستور و سگ و گاو با گاوبند بهٔکجای هم گرگ و هم گوسپند به یکسو چران گاومیش بزرگ ز سوی دگر شرزه شیر سترگ درنده‌، چرنده‌، خزنده بهم درآمیخته رنج و تیمار و غم دهد گاو پاکیزه کردار، شیر بسازد از آن شیر دهقان‌، پنیر رود موش و آن ساخته برکشد جهد گربه وز موش کیفر کشد فتد گربه ناگه به چنگ شگال کشد کیفر موش از آن بدسگال سگ آید بگیرد به پاداشنش بدرّد ز کین پوستین بر ت

شعری زیبا تقدیم به کاربران عزیز سایت نوجوان ها: جهان‌آفرین بندگان را همه پدیدار فرمود همچون رمه ستور و سگ و گاو با گاوبند بهٔکجای هم گرگ و هم گوسپند به یکسو چران گاومیش بزرگ ز سوی دگر شرزه شیر سترگ درنده‌، چرنده‌، خزنده بهم درآمیخته رنج و تیمار...

بیشتر بخوانید

ملک‌الشعرای بهار » غزلیات دعوی چه کنی داعیه‌داران همه رفتند شو بار سفر بند که یاران همه رفتند آن گرد شتابنده که در دامن صحراست گوید چه نشینی که سواران همه رفتند داغ است دل لاله و نیلی است بر سرو کز باغ جهان لاله‌عذاران همه رفتند گر نادره معدوم شود هیچ عجب نیست کزکاخ هنر نادره کاران همه رفتند افسوس که افسانه‌سرایان همه خفتند اندوه که اندوه گساران همه رفتند فریاد که گنجینه‌طرازان معانی گنجینه نهادند به ماران‌، همه رفتند یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران تنه

ملک‌الشعرای بهار » غزلیات دعوی چه کنی داعیه‌داران همه رفتند شو بار سفر بند که یاران همه رفتند آن گرد شتابنده که در دامن صحراست گوید چه نشینی که سواران همه رفتند داغ است دل لاله و نیلی است بر سرو کز باغ جهان لاله‌عذاران همه رفتند گر نادره...

بیشتر بخوانید

مجله آنلاین نوجوانها

https://www.nojavanha.com 2019

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید