حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی ابن مؤید نظامی شاعر معروف ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. وی بین سالهای ۵۳۰ تا ۵۴۰ هجری قمری در شهر گنجه واقع در جمهوری آذربایجان کنونی متولد شد اما اصلیت عراقی داشته است. وی از فنون حکمت و علوم عقلی و نقلی و طب و ریاضی و موسیقی بهره‌ای کامل داشته و از علمای فلسفه و حکمت به شمار می‌آمده است. مهمترین اثر وی”پنج گنج” یا “خمسه” است. دیوان اشعار او مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است. وی بین سالهای ۵۹۹ تا ۶۰۲ هجری قمری وفات یافت. از آثار نظامی پنج گنج یا

حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی ابن مؤید نظامی شاعر معروف ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. وی بین سالهای ۵۳۰ تا ۵۴۰ هجری قمری در شهر گنجه واقع در جمهوری آذربایجان کنونی متولد شد اما اصلیت عراقی داشته است. وی از فنون حکمت و علوم عقلی...

بیشتر بخوانید

خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا نه اندر وحدتش کثرت، نه محدث زین همه تنها چه گوئی از چه او عالم پدید آورد از لولو که نه مادت بد و صورت، نه بالا بود و نه پهنا همی گوئی که بر معلول خود علت بود سابق چنان چون بر عدد واحد، و یا بر کل خود اجزا به معلولی چو یک حکم است و یک وصف آن دو عالم را چرا چون علت سابق توانا باشد و دانا؟ هر آنچ امروز نتواند به فعل آوردن از قوت نیاز و عجز اگر نبود ورا چه دی و چه فردا همی گوئی زمانی بود از معلول تا علت پس از ناچیز محض آورد موج

خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشیا نه اندر وحدتش کثرت، نه محدث زین همه تنها چه گوئی از چه او عالم پدید آورد از لولو که نه مادت بد و صورت، نه بالا بود و نه پهنا همی گوئی که بر معلول خود علت بود سابق...

بیشتر بخوانید

شهریار » گزیدهٔ غزلیات بیداد رفت لاله بر باد رفته را یا رب خزان چه بود بهار شکفته را هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید نو کرد داغ ماتم یاران رفته را جز در صفای اشک دلم وا نمی شود باران به دامن است هوای گرفته را وای ای مه دو هفته چه جای محاق بود آخر محاق نیست که ماه دو هفته را برخیز لاله بند گلوبند خود بتاب آورده ام به دیده گهرهای سفته را ای کاش ناله های چو من بلبلی حزین بیدار کردی آن گل در خاک خفته را گر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست تب موم سازد آهن و

شهریار » گزیدهٔ غزلیات بیداد رفت لاله بر باد رفته را یا رب خزان چه بود بهار شکفته را هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید نو کرد داغ ماتم یاران رفته را جز در صفای اشک دلم وا نمی شود باران به دامن است هوای گرفته...

بیشتر بخوانید

سرمدا! شعری که گفتی خوب بود صاف‌وبی‌تعقیدوخوش‌اسلوب‌بود مطلبش‌مطلوب‌بود لیک تاریخی که گفتی سر بسر با حقیقت جفت نامد درنظر فکرکن بار دگر شاعرانی که ببردی نامشان کردی از روی ادب اکرامشان بوده طرزی عامشان جمله در وزن و روی هم‌مشربند در عبارات دری هم‌مکتبند گر جدا در مطلبند شعر فردوسی‌، دقیقی‌وار بود فرقش اندر قرصی اشعار بود ورنه یک هنجار بود وان دقیقی با همه کبر و غرور بود سبکش‌همچوسبک‌بوشکور کن با اشعارش مرور عنصری و فرخی و عسجدی زینتی و خرم

سرمدا! شعری که گفتی خوب بود صاف‌وبی‌تعقیدوخوش‌اسلوب‌بود مطلبش‌مطلوب‌بود لیک تاریخی که گفتی سر بسر با حقیقت جفت نامد درنظر فکرکن بار دگر شاعرانی که ببردی نامشان کردی از روی ادب اکرامشان بوده طرزی عامشان جمله در وزن و روی هم‌مشربند در عبارات دری هم‌مکتبند گر جدا در مطلبند شعر...

بیشتر بخوانید

مجله آنلاین نوجوانها

https://www.nojavanha.com 2019

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید