تاریخ انتشار : 1393/1/17 14:00

روانشناسییکی از موضوعاتی که به طور مکرر در صفحه خودتون مطرح شده مسئله دوستی وعشق بی حد و اندازه دانش آموزان به معلمین است.این مورد را دردو بعد مختلف علمی و روانشناسی بررسی می کنیم:

1- بروز عشق های گذرا در مرحله نوجوانی و جوانی بسیار شایع است و عوامل بسیاری در آن مؤثر می باشند. یکی از عوامل، تغییرات فیزیولوژیک و ترشح برخی هورمون ها می باشد. دوران بلوغ آکنده از نوسانات هورمونی و فیزیولوژیک است. این دوران با برخی امور از جمله اضطراب (که در دوران بلوغ به خاطر برخی تغییر و تحولات جسمی روانی تا حدودی فزونی می یابد) باعث برخی تشویشات ذهنی در فرد می گردد. بدیهی است اضطراب از جمله هیجان های منفی است که باید به طریقی کاهش یابد. همه ما وقتی مضطربیم، به چیزی پناه می بریم و به نوعی پناه جویی در ما تقویت می گردد .پناه جویی فرد مضطرب به افراد یا اشیا باعث کاهش اضطراب در ایشان می گردد .معمولاً روحیه پناه جویی و آرامش گرایانه باعث بروز پدیده ای به نام وابستگی عاطفی یا عشق زود گذر در ما می گردد .با هر حمله اضطرابی فرد به دنبال آرامشگر می گردد . معمولا آرامش را در دیدار ذهنی یا عینی معشوق می جوید. دختر دبیرستانی وقتی تحت استرس شدید و متوسط قرار می گیرد ،به طور ناخود آگاه ذهنش به طرف دوستان (یا معلم) می رود که در پیش از این به او آرامش می داده است. به اصطلاح این پیوند نوعی پیوند شرطی است که طی آن فرد مضطرب نسبت به تصویر آرامشگر فرد معشوق شرطی می شود. نکته دیگر اصل مجاورت است. اصل مجاورت یک اصل فیزیکی ساده است که کارکردی روان شناختی دارد .خواه ناخواه دو نفری که برای مدتی در مجاورت همدیگر قرار می گیرند ،نوعی انس و علاقه میان آن دو شکل می گیرد .

عاشق معلمم شدم

من به معلمم خیلی علاقه دارم

به یکی از دبیرانم علاقه دارم

چگونه به معلمم ابراز علاقه کنم؟

انس و علاقه در بسیاری موارد بی دلیل است و دلیلی جز مجاورت فیزیکی و روانشناختی ندارد. اگر از فرد بپرسند چرا عاشق فرد دیگر شده است، قطعا جوابی خواهد داد که بر بسیاری از افراد دیگر صدق می کند. به بیانی دیگر فرد معشوق هیچ موضوعیتی برای فرد عاشق ندارد، ولی از بد حادثه این یکی در کمند دیگری گرفتار آمده است. برخی روان شناسان عشق را یک رفتار وسواسی بر می شمرند، به این معنا که همان گونه که فرد وسواسی با هر حمله اضطرابی در صدد کاهش آن از طریق رفتار وسواسی برمی آید، فرد عاشق نیز با هر حمله اضطرابی برای کاهش اضطرابش خود را مجبور به رفتار وسواسی (دیدار عینی یا ذهنی معشوق) می بیند. افراد وسواسی هیچ اختیاری در این زمینه ندارند .با صدها توصیه و پند و اندرز نمی توان آن ها را از تکرار رفتار وسواسی باز داشت. فرد عاشق تا حالش دگرگون می گردد ، تصویر معشوق در ذهنش روشن می گردد و به آرامش کاذب و موقتی او می انجامد. نکته دیگر ترشح برخی هورمون های جنسی می باشد. هورمون های جنسی نوعی پیوند جویی را در فرد تشدید می نماید . از آن جا که دختران ساعت ها در کنار همجنسان خود هستند ،به نوعی این روحیه پیوند جویی در ایشان از جنس مخالف به جنس موافق تغییر جهت می دهد. در برخی موارد برخی رفتارهای شبه جنسی در ایشان به چشم می خورد. نکته دیگر بحران هویت یابی است . هویت یابی در نوجوانان و جوانان امری طبیعی است . بسیاری از نوجوانان و جوانان از طریق پی ریزی رابطه عمیق دوستی به نوعی به هویت یابی می پردازند. این دوستی ها تا حدودی به این سؤال مهم که من کیستم، جواب می گوید.

روانشناسینکته دیگر بروز برخی روحیات افسرده وار در ایشان می باشد. ناکامی های ریز و درشت نوجوانان و جوانان باعث بروز رگه های افسردگی در ایشان می گردد . فرد افسرده می کوشد از طریق عشق به زندگی یکنواخت و یا ناکام مانده خود معنا ببخشد. عشق به نوعی یک معنای زندگی جدید برای فرد محسوب می گردد. خلأهای عاطفی معمولا در دختران بیداد می کند . خلأهای عاطفی در بیش تر موارد با عشق پر می گردد. عشق اگر به کاهش شدید طولانی (مثلا 6 ماه) عملکرد در فرد منجر گردد، قطعا یک اختلال روانی است. باید برای درمان این نابهنجاری به درمان اختلالات بستر ساز آن یعنی اضطراب وسواس و افسردگی پرداخت. اگر عشق به کاهش شدید عملکرد نینجامد، تا حدودی قابل چشم پوشی است و فرد می تواند به مرور از این مرحله گذر کند .پس در زمینه پیشگیری و درمان عشق های مرضی و غیر مرضی باید گفت :در درجه اول باید خانواده ها با روان شناسی نوجوان و جوان آشنا گردند . برخوردی متناسب با ایشان در پیش گیرند. خانواده ها باید در مرحله گذر نوجوانان، یار و مددکار ایشان باشند . نباید با کج خلقی های ایشان برآشوبند و وضعیت را بدتر نمایند. هویت یابی باید با کمک اولیا و مربیان در یک فرایند کاملا طبیعی سامان پذیرد . همچنین خلأهای عاطفی باید با عواطف اولیا و مربیان پر گردد. ورزش و تغذیه مناسب باید سر لوحه کار نوجوان قرار گیرد. سطح عزت نفس نوجوانان باید ارتقا یابد تا از ابتلا به عشق های غیر عزتمندانه و ذلیلانه پیشگیری گردد. باید آموزش مهارت های زندگی جدی تلقی گردد . مهارت مقابله با استرس به عنوان یک مهارت زندگی باید در برنامه های جنبی دانش آموزان گنجانده گردد. مشاوره حضوری به معنای واقعی کلمه باید در مدارس احیا گردد. ذهنیت منفی و بی اعتمادی دانش آموزان نسبت به شخص مشاور باید برطرف شود. کتاب های مناسب ترویج و تبلیغ گردد تا جایگزین کتاب هایی با موضوعات عشقی گردد .متأسفانه امروزه فیلم ها ،رمان ها، ترانه ها و ... محتوای عشقی را دارند که مناسب رده سنی نوجوانی نیست. باید این آموزش به نوجوانان داده شود که این احساس عشقی که در این سن به سراغ ایشان آمده کاملا ناپخته و زود گذر است و به هیچ وجه قابل مقایسه با عشق های واقعی که در سنین جوانی و بالاتر اتفاق می افتد، نیست.

یکی از روش ها، تقویت معنویت و ارتباط با خدا است که باید جزء لاینفک برنامه های تربیتی باشد تا از طریق پیوند عمیق با آرامشگر واقعی هر گونه آرامشگر کاذب و موقت رخت بربندد.

روانشناسیs2- از آنجا که دختران معمولاً عاطفی تر و احساسی تر هستند، مقوله عشق افراطی و وابستگی روانی در آنها زیاد دیده می شود و در سنین کودکی و دبستانی تا حدودی طبیعی است ولی چون در بعضی از خانواده ها نیاز عاطفی کودکان به درستی برطرف نمی گردد و آنها در محیط خانه و خانواده به میزان لازم از پدر و مادر و دیگر نزدیکان خود محبت نمی بینند، این نیاز عاطفی و کمبود محبت در آنها تشدید شده و باعث گردیده که آنها آن را در خارج از خانه و خانواده و در ارتباطات دیگر جستجو کنند.

توجه داشته باشیم که ماهیت عشق بسیار پیچیده است، اگر باعث کاهش عملکرد قابل توجهی در فرد گردد و فرد عاشق را به رفتارهای تکانشی وادارد، رنگ و بوی اختلال نیز به خود می گیرد. افرادی که به عشق افراطی می گرایند و وابستگی روانی پیدا می کنند، اگر به کاهش شدید عملکرد دچار شوند، به نوعی از چند اختلال عمده روان شناسی یعنی اضطراب، وسواس و افسردگی بی بهره نیستند، به عنوان مثال با نگاهی به درونیات آنها متوجه خواهید شد که از اضطراب نسبتاً بالایی رنج می برند. اضطراب حتی به قبل از وابستگی آنان بر می گردد. ممکن است در گذشته نیز برای کاهش اضطراب خود به افراد پیرامونی خود پناه می بردند. پناه جویی به نوعی در آنان نهادینه شده و به آن شرطی شده اند، پس با هر اضطرابی ناخودآگاه به دنبال فرد آرامش گری می گردند که این فرد معمولاً معشوق، دوست و یا معلم آنهاست. یا مانند یک فرد وسواسی برای کاهش اضطراب خود مجبورند زود به زود به دیدار معشوقی که به صورت کاذب و موقتی اضطراب شان را پایین می آورند بشتابند، در حقیقت این گونه عشق ها از حالت سلامت جدا گشته و به صورت مرضی (افسردگی، اضطراب، وسواس و...) در می آید. پس در مکانیزم عشق افراطی، اضطراب بالا نقش بسزایی دارد و در درمان آن نیز کاهش اضطراب نقش کلیدی دارد. افراد عاشق معمولاً از رگه هایی از افسردگی رنج می برند. به تعبیری از بی معنایی و یکنواختی در زندگی به ستوه آمده اند. فرد افسرده می کوشد معنای جدیدی برای زندگی خود دست و پا کند، فرد افسرده پس از مدتی معشوقش به تنها معنای زندگی اش مبدل می گردد و احساس می کند که زندگی بدون معشوق فوق العاده بی معناست. و نیز خصوصیات افراد عاشق هم پوشانی زیادی با خصوصیات افراد وسواسی دارد. همان گونه که فرد وسواسی برای حصول آرامش به ده بار شستن دست خود در روز عادت دارد، فرد عاشق هم برای به دست آوردن آرامش خود نیازمند ملاقات نو به نو و تجدید دیدار با فرد معشوق است و بدون او نمی تواند زندگی کند، به این ترتیب عشق مرضی تحت عنوان رفتار وسواسی ـ اجباری طبقه بندی می شود که به نوعی اختلال روانی محسوب می گردد و باعث خارج شدن فرد عاشق از گردونه زندگی سالم می گردد. به هر حال، عشق افراط گونه و وابستگی روانی دانش آموزان ، به هیچ وجه امر مطلوبی قلمداد نمی گردد. از خلأهای کوچک و بزرگ شخصیتی در درون آنها حکایت دارد. هر فرد افسرده دلی می تواند عاشق فرد دیگر گردد و سال ها در فکر معشوق روزها به شب برساند. فرد وابسته روانی مثل فرد معتاد، دلش به موضوع وابستگی (مثل مواد مخدر یا محبت معشوق) خوش است. یک راه حل این است که ابتدا باید به علت و زمینه این گونه رفتار آنها به درستی پی برد و در قدم بعدی سعی کرد با مشورت با مشاورین و روانشناسان باتجربه و نیز همکاری خانواده های آنان، زمینه آشفتگی روانی آنها را از بین برد و در رفع اضطراب، وسواس و افسردگی بالینی یا غیر بالینی آنها کوشید تا آنها مجبور نباشند برای آرامش روانی خود و نیاز عاطفی و کمبود محبت به رفتارهای افراطی عاشقانه روی بیاورند.

روانشناسی1sدر مواردی جایگزین کردن عشق حقیقی و عشق به خدا می تواند کارساز باشد ولی در جایی که اختلال و آشفتگی روانی وجود دارد و یا فرد هنوز شناخت درستی از عشق به خداوند ندارد، این راه حل نمی تواند به نتیجه رضایت بخشی نائل آید، بنابراین می توانی ضمن متوجه ساختن آنها به معشوق حقیقی و خداوند، شناخت آنها را نسبت به خدا افزایش داد و در کنار آن آشفتگی روانی آنها را با ارجاع به متخصص درمان کرد. در پایان باید به دانش آموزان این نکته را گوشزد کرد که احساسات، مخصوصا در زمان نوجوانی، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و در مورد هر تصمیمی که ریشه در عقل ندارد و احساسی است می باید با یکی از بزرگترها (ترجیحا مشاور یا روانشناس) مشورت کرد.

مسابقه.سایت نوجوان ها

به اشتراک بگذارید :
  1. منم عاشق معلم علومم شدم ولی اصلا بروز نمیدم وحتی فکر اینکه بهش ابراز علاقه کنم آزارم میده چون میترسم اگه بگم ازم سرد شه من الان هشتم هستم و چند ماه دیگه میتونم ایشون رو ببینم وبعد سال تحصیلی تموم میشه حتی یه بار بغلم کرد گفت تو با همه برام فرق داری گفت باید ارزش خودتو بدونی و..... چه جوری بشون بگم دوسشون دارم دازم میمیرم

  2. سلام من امسال به شدت عاشق معلمم شدم یه جوری که دیگه مشاور میرم وضعم خرابه دیوونشم عاشقشم خانم م. م خیلی دوستون دارم معلم عربی عزیزم بهت دل بستم ❤️❤️❤️❤️❤️

  3. سلام منم مثل همه شماها دوسش دارم اون کسی بود که خدارو بهم بیشترنشان داد هرباربایه پیام ازطرفش جون میگیرم 5ساله میشناسمش ودوسش دارم ولی امسال که معلمم نیست وبازنشسته شده براش گفتم خیلی دوسش دارم .الان هم داریم باهم حرف میزنیم روزیه روز بیشتر دلم واسش تنگ میشه میخام یه باربغلش کنم فقط اینو میتونم بگم که ازفاصله ی روز آرزوی شادی وخوشحال بودن دارم

  4. سلام خواهرای گلم سعی کنید به اون معلمی که عاشقانه دوستش دارید بگید که دوسش دارید من همین کارو کردم و خیلی هم خوشحالم چون کاملا درکم کرد و همه جوره برا این که دلتنگی من براش باعث نشه از درسام عقب بیوفتم تلاش کرد الان من سال دوازدهم هستم و ۴ ماهه داریم حرف میزنیم هم چت و تماس و..من سه سال بود عاشقشش بودم ولی بهش نگفته بودم تا امسال که گفتم خیلی دوسم داره خودش دختر نداره من براش دخترم بعضی وقتا بهش میگم میزارم میرم تا امتحانش کنم ببینم عکس المهلش چیه اما خودش میگه منو دختر وابسته که نه دلبستهبه خودت کردی رفت نه میرم نه میزارم بری مگه دست خودته واین رابطه عاشقانه ادامه داره .

نظر خود را بنویسید Click here to cancel the reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

ویژه رمضان
مناجات استاد شجریان
ربنای استاد شجریان
تواشیح اسما الحسنی
عکس روز
جاده کنج کوه مهریز.یزد

جاده کنج کوه مهریز.یزد

فرستنده :فاطمه دهقان

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....