آموزش انگلیسی به نوجوانان در مقاطع مختلف تحصیلی، مکالمه انگلیسی

چطور جمله سازی کنیم

چطور جمله سازی کنیم

اختصاصی نشریه اینترنتی نوجوان ها بسیاری از شما عزیزان ممکن است کلمات زیادی به زبان انگلیسی بلد باشید. ممکن است بگویید من می توانم جملات انگلیسی را متوجه شوم ولی از این که بتوانم جوابی به زبان انگلیسی بدهم یا به زبانی به غیر از زبان مادری ام صحبت...

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۹)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (19)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید. برای مشاهده مطالب قبلی از منوی آموزشی به آرشیو انگلیسی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۸)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (18)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید. برای مشاهده مطالب قبلی از منوی آموزشی به آرشیو انگلیسی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۷)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (17)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید. برای مشاهده مطالب قبلی از منوی آموزشی به آرشیو انگلیسی مراجعه نمایید.  

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۶)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (16)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید. برای مشاهده مطالب قبلی از منوی آموزشی به آرشیو انگلیسی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۵)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (15)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید. برای مشاهده مطالب قبلی از منوی آموزشی به آرشیو انگلیسی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۴)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (14)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید. برای مشاهده مطالب قبلی از منوی آموزشی به آرشیو انگلیسی مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۳)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (13)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید.  

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۲)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (12)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید.

بیشتر بخوانید

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (۱۱)

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی (11)

افراد بسیاری معتقدند برای آموزش زبان انگلیسی بهتر است ابتدا از یادگیری اصطلاحات این زبان شروع کرد. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید می توانید مطالب آموزشی این بخش را دنبال کنید.

بیشتر بخوانید

مجله آنلاین نوجوانها

https://www.nojavanha.com 2019

نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

یا    

رمز خود را فراموش کرده اید؟

ساخت یک حساب جدید