پا تو کفش من نکن قصه زندگی من مثل این فیلمه

فیلم ز ندگی من مثل آتش بس می مونه

اشک ها و لبخندها

مرگ تدریجی

زندگی تلخ

درخت پرشکوفه

حقیقت زیبا

برد یا باخت ؟

غیرمنتظره

سوگندے کہ هیچوقت سوگند نخورد

فیلم کلید اسرار

حلیم ( البته شکل صحیح کلمه " هلیم " هست به معنی "غذا" )

امروز برای ما قورمه سبزی آوردن.خدا ازشون خیلی قبول کنه.

نذری اربعین حسینی

مانی پلو،غذای مخصوص شهر دامغان.

عکس روز
رشته کوه الوند (همدان)، ارسالی از طیبه غفاری

رشته کوه الوند (همدان)، ارسالی از طیبه غفاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....