نیکی کریمی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

حیدر زبیحی یا پرویز پرستویی عکس نتونستم پیدا کنم شرمنده

زقضاوت نکردن از روی ظاهر

هرگز داشته هایت را دست کم نگیر

قانع بودن و قدر داشته ها رو دانستن

هویج نبین چه ریزه گاز بزن ببین چه گُندست

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....