دو چشمِ آمنه بر روی احمد / گره خورده دلش بر موی احمد گهی خندان گهی محو تماشا / چو می‌بیند خمِ ابروی احمد خجسته میلاد پیامبر اکرم مبارک باد

خواننده - محمد علیزاده من شرکت کرده بودم اما نگفته بودین عکس هم باید داشته باشه داشتم الان دنبال عکس میگشتم

محمد علیزاده -مرد که گریه می کنه

آهنگ زخم از محمد علیزاده

آهنگ زخم از محمد علیزاده

آهنگ زخم از محمد علیزاده

مرد که گریه میکنه از محمد علیزاده

محمد علیزاده

فکر کنم محسن یگانه

آهنگ زخم از محمد علیزاده

آهنگ زخم از محمد علیزاده

مرد که گریه میکنه از محمد علیزاده

آهنگ زخم از محمد علیزاده

خواننده - محمد علیزاده

محمد علیزاده -مرد که گریه می کنه

محمد علیزاده

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....