نذری اربعین حسینی

مانی پلو،غذای مخصوص شهر دامغان.

آش نذری (کرج)

شله زرد سهم من

سلام نذری ها نوش جان و نذری دهنده ها هم خدا قبول کنه مال ما حلوا بود

من خودشو خوردم چون دیر دیدم زرشک پلو با مرغ بود خدا قبول کنه خیلی هم خوشمزه

اش رشته نذری

نذری چلوکباب تهران

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....