2 بر 1 به نفع پرسپولیس

برد پرسپولیس با نتیجه ۳ - ۱

پرسپولیس ۵ الهلال ۰

پرسپولیس 3 الاهلی 1

پرسپولیس ۲ الاهلی ۱

پرسپولیس دو الاهلی صفر

۲ بر ۲ مساوی

اتاق خواب

قفسه ی کتاب

اتاق کوچیک و پر از خاطرات خوب من

سلیقه نشان از شخصیت انسان دارد

نظم موجب پیشرفت میشود

نظم دشمن تنبلی

نظم لازمه هر کاری

نظم مساوی ارامش

من اتاق خواب ندارم ولی سالن خونه انقد بزرگه که هیچی کمتر از اتاق خوب برام نداره

منظم بودن اتاقم باعث شادی در من میشه

وقتی میز تحریرم را مرتب می کنم، تمام افکارم نظم می گیرند

اینم سلیقه خونه ما

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....