من نفر چندم شدم

پاسخ مسابقه

جواب سوال بالون

پیدا شد بالن

قطب شمال

قطب شمال

جواب مسابقه شبانه قطب شمال

قطب شمال

روی سطح کره زمین

یک کوه یخ گرمای بیشتری دارد یا یک کتری آب جوش؟ بنا به دلایل ترموشیمی یک کوه یخ گرمای بیشتری دارد

آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهار پا دارد و سگ نیست؟لاکپشت

آن چیست قبای زرد در بر دارد تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام با هزاران سوار می گردید؟لیمو شیرین

آن چیست که پا و سر ندارد جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند اندام ظریف چون صنوبر دارد؟ خربزه

چوپانی گوسفند هایش به جز 9 تا مردند چند گوسفند زنده برایش باقی مانده است؟ 9 تا

عکس روز
قلعه رودخان / کیارش عبادتی

قلعه رودخان / کیارش عبادتی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....