استقلال مساوی/1-1==================پرسپولیس برد/2-1

استقلال برد/2-1$$$$$$$$$$$$_$$$پرسپولیس برد/1-0

استقلال باخت/ 1-0...................پرسپولیس مساوی/1-1

استقلال مساوی/1-1...............پرسپولیس مساوی/2-2

باخت استقلال و مساوی پرسیولیس/استقلال۰ الهلال۲

برد پرسپولیس/ 3-1

برد استقلال/2-1

سلام فاطمه بی بی دوعالم وتسلیت به شیعیان شهادت فاطمه س

سلام جواب بالن را پیدا کردم

جواب را یافتم

بالن ته صاف

من نفر چندم شدم

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....