پرسپولیس2 الهلال 1

پرسپولیس 1 الهلال 2

3 - 1 برد الهلال

6 پرسپولیس - 2 الهلال

پیروزی۲-الهلال۱

الهلال۳- پیروزی۰

پرسپولیس 3الهلال2

پرسپولیس 2الهلال1

پرسپولیس 1الهلال2

پرسپولیس 0 الهلال0

پرسپولیس یک الهلال صفر

پرسپولیس دو الهلال یک

2 بر 1 به نفع پرسپولیس

برد پرسپولیس با نتیجه ۳ - ۱

پرسپولیس ۵ الهلال ۰

پرسپولیس 3 الاهلی 1

پرسپولیس ۲ الاهلی ۱

پرسپولیس دو الاهلی صفر

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....