کلاشینکف

فیلم سینمایی کلاشینکف

فیلم سینمایی کلاشینکف

فیلم سینمایی کلاشینکف

کلاشینکف

فیلم سینمایی کلاشینکف

کلاشینکف

فیلم سینمایی کلاشینکف

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: تا وقتی که می توانی تحمل کنی، دست نیاز مگشای، چرا که هر روز را روزی و رزق تازه ای است و بدان که اصرار در خواسته ها، شکوه و آبرو را می برد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند: چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند .

: امام حسن عسگری فرمودند: در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی، خود، از آن دوری کنی.

: اما حسن عسگری فرمودند: جرأت و دلیری فرزند بر پدرش در کوچکی، سبب عاقّ و نارضایتی پدر در بزرگی میشود.

: امام حسن عسگری فرمودند: هر که در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته، و هر که آشکارا برادرش را پند دهد او را کاسته.

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....