فیلم سینمایی کلاشینکف

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: در ادب تو همین بس که از آنچه از دیگری نمی پسندی، پرهیز کنی.

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند: تا وقتی که می توانی تحمل کنی، دست نیاز مگشای، چرا که هر روز را روزی و رزق تازه ای است و بدان که اصرار در خواسته ها، شکوه و آبرو را می برد.

امام حسن عسکری علیه السّلام فرمودند: چه زشت است برای مؤمن دلبستگی به چیزی که او را خوار می کند .

: امام حسن عسگری فرمودند: در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی، خود، از آن دوری کنی.

: اما حسن عسگری فرمودند: جرأت و دلیری فرزند بر پدرش در کوچکی، سبب عاقّ و نارضایتی پدر در بزرگی میشود.

: امام حسن عسگری فرمودند: هر که در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته، و هر که آشکارا برادرش را پند دهد او را کاسته.

: امام حسن عسگری فرمودند: بهترین برادران تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد و احسانت را یادآور شود.

امام حسن عسگری فرمودند: در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی، خود، از آن دوری کنی.

امام حسن عسگری فرمودند: چه زشت است برای مؤمن، دلبستگی به چیزی که او را خوار دارد.

هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

همه را ببخش ... ایمان داشته باش ترس ها رابیرون بریز وخدا رااز ته دلت صدا بزن بدان اوهم گناهان تورا می‌بخشد و کنار توست .

جدال مکن که ارزشت می رود، و شوخی نکن که بر تو دلیر می شوند

«مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الَْمجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ وَ مَلائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتّی یَقُومَ.»: هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک.

اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....