سلام نذری ها نوش جان و نذری دهنده ها هم خدا قبول کنه مال ما حلوا بود

من خودشو خوردم چون دیر دیدم زرشک پلو با مرغ بود خدا قبول کنه خیلی هم خوشمزه

اش رشته نذری

نذری چلوکباب تهران

در شماره 2 چون شیری که یکسال غذا نخورده مره و خطری نداره

در شماره 2 چون شیری که ی سال غذا نخوره میمیره و خطری نداره

در شماره2 شیرها مرده اند

در شماره 2 فکر کنم شیرها مرد باشند

شماره 2 بعد از یک سال موجود زنده ایی زنده نمی ماند

درب شماره 2 شیرها مرده اند

درب شماره 2 شیرها بعد از یک سال مرده اند

در 2 شیرها تلف شده اند

سلام درب شماره 2 شیرها در یک سال گرسنگی مردهاند

درب شماره 2 شیرها دیگر مرده اند

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....