برف بازی دسته جمعیش میچسبه

یه روز زیبا

آدم برفی

آدم برفی خوابیده

ساختن آدم برفی

برف, آدم برفی

روزی بسیار عالی برف بازی

یه روز برفی در کنار امامزاده

ادم برفی

یکی از بهترین روزهای خدا

خدایا شکرت به خاطر این روز برفی زیبا

برف جنگل های مازندران - ساری

یه روز برفی زیبا

خدایاااا شکرت

ابتدا مایع را در 400 میلی لیتری میریزیم بعد تو یک ظرف 200 میلی لیتر میماند در ظرف دیگر 400 میلی لیتر_ 400میلی لیتر را در 250 میلی لیتر میریزیم بنا بر این باقی مانده ظروف میشود 200 میلی لیتر (ظرف 600) 150 میلی لیتر(ظرف400) 250 میلی لتر(ظرف 250) 250 را با 200 ترکیب میکنیم میشود 450 و 150 را به ظرف 250 میلی لیتری منتقل میکنیم بعد 450 میلی لیتر را در ظرف 400 میلی لیتری میریزیم پس ظروف میشود 50 میلی لیتر 400میلی لیتر 150 میلی لیتر 400 میلی لیتر را در ظرف 250 میریزیم و شد از قبل 150 میلی لیتر داشت پس فقط 100 میلی لیتر جابه جا میشود پس در ظرف 400 الان داریم 300 میلی لیتر حالا 250 میلی لیتر را درون ظرف 600 میلی لیتری که از قبل 50 میلی لیتر داشت میریزیم و میشود 300 میلی لیتر

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....