یکی از بهترین روزهای خدا

خدایا شکرت به خاطر این روز برفی زیبا

برف جنگل های مازندران - ساری

یه روز برفی زیبا

خدایاااا شکرت

ابتدا مایع را در 400 میلی لیتری میریزیم بعد تو یک ظرف 200 میلی لیتر میماند در ظرف دیگر 400 میلی لیتر_ 400میلی لیتر را در 250 میلی لیتر میریزیم بنا بر این باقی مانده ظروف میشود 200 میلی لیتر (ظرف 600) 150 میلی لیتر(ظرف400) 250 میلی لتر(ظرف 250) 250 را با 200 ترکیب میکنیم میشود 450 و 150 را به ظرف 250 میلی لیتری منتقل میکنیم بعد 450 میلی لیتر را در ظرف 400 میلی لیتری میریزیم پس ظروف میشود 50 میلی لیتر 400میلی لیتر 150 میلی لیتر 400 میلی لیتر را در ظرف 250 میریزیم و شد از قبل 150 میلی لیتر داشت پس فقط 100 میلی لیتر جابه جا میشود پس در ظرف 400 الان داریم 300 میلی لیتر حالا 250 میلی لیتر را درون ظرف 600 میلی لیتری که از قبل 50 میلی لیتر داشت میریزیم و میشود 300 میلی لیتر

من زیاد روش فکر کردم

از ارلن وسط ۴۰۰ میلی لیتر به بالای ارلن قرمز و از ارلن کوچیک هم ۲۲۵ میلی لیتر به بالای ارلن قرمز اضافه می کنیم تا بشه ۶۲۵، ۲۵ تای باقی مونده رو هم به قسمت پایین یعنی ۶۰۰ میل اضافه می کنیم، ۶۲۵ با ۶۲۵ برابر میشه

ابتدا محتوی 600 را به400و 400را به250بعد250 را به600و 400را به250 و بعد600را به400و 400را به250 اضافه می کنیم و بعد 250 را به 600 البته محتوی دیگر مقدار را نگفتم جا نشد300 3000

سه ظرف هر کدوم میشه 200 میل دیگه

شیشه 400 را پر کرده و سپس با استفاده از شیشه 400 ،شیشه 250 را پر میکنیم، باقیمانده 150 است که کنار میگذاریم... و بار دیگر این کار را تکرار کرده و دو تا 150 تا حاصل میشود که برابر است با 300

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....