از ارلن وسط ۴۰۰ میلی لیتر به بالای ارلن قرمز و از ارلن کوچیک هم ۲۲۵ میلی لیتر به بالای ارلن قرمز اضافه می کنیم تا بشه ۶۲۵، ۲۵ تای باقی مونده رو هم به قسمت پایین یعنی ۶۰۰ میل اضافه می کنیم، ۶۲۵ با ۶۲۵ برابر میشه

ابتدا محتوی 600 را به400و 400را به250بعد250 را به600و 400را به250 و بعد600را به400و 400را به250 اضافه می کنیم و بعد 250 را به 600 البته محتوی دیگر مقدار را نگفتم جا نشد300 3000

سه ظرف هر کدوم میشه 200 میل دیگه

شیشه 400 را پر کرده و سپس با استفاده از شیشه 400 ،شیشه 250 را پر میکنیم، باقیمانده 150 است که کنار میگذاریم... و بار دیگر این کار را تکرار کرده و دو تا 150 تا حاصل میشود که برابر است با 300

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....