پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

پرویز پرستویی

حیدر زبیحی یا پرویز پرستویی عکس نتونستم پیدا کنم شرمنده

زقضاوت نکردن از روی ظاهر

هرگز داشته هایت را دست کم نگیر

قانع بودن و قدر داشته ها رو دانستن

هویج نبین چه ریزه گاز بزن ببین چه گُندست

سنگ بزرگ علامت نزدنه (همین به فکرم رسید از این عکس فقط)

ظاهر و باطنش یکی نیست

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....