: امام حسن عسگری فرمودند: هر که در نهان، برادر خود را پند دهد او را آراسته، و هر که آشکارا برادرش را پند دهد او را کاسته.

: امام حسن عسگری فرمودند: بهترین برادران تو کسی است که خطایت را نادیده گیرد و احسانت را یادآور شود.

امام حسن عسگری فرمودند: در مقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای دیگران نمیپسندی، خود، از آن دوری کنی.

امام حسن عسگری فرمودند: چه زشت است برای مؤمن، دلبستگی به چیزی که او را خوار دارد.

هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

همه را ببخش ... ایمان داشته باش ترس ها رابیرون بریز وخدا رااز ته دلت صدا بزن بدان اوهم گناهان تورا می‌بخشد و کنار توست .

جدال مکن که ارزشت می رود، و شوخی نکن که بر تو دلیر می شوند

«مَنْ رَضِیَ بِدُونِ الشَّرَفِ مِنَ الَْمجْلِسِ لَمْ یَزَلِ اللّهُ وَ مَلائِکَتُهُ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ حَتّی یَقُومَ.»: هر که به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک.

اظهار شادی نزد غمدیده، از بی ادبی است.

هر که می خواهد که قویترین مردم باشد بر خدا توکل نماید.

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

مام عسکری علیه السلام :چه بد بنده ای است آن که دورو و دو زبان باشد

امام حسن عسگری فرمودند: جدال مکن که ارزشت میرود و شوخی مکن که بر تو دلیر شوند.

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....