درب شماره 2 چون شیرها در یک سال گرسنگی مرده اند

اتاقی ک شیر در اون هستش چون شیر مرده دیگه و خطری نداره

اتاقی ک شیر داخلشه وارد میشیم چون شیر دیگه مرده و هیچ خطری نداره.

چون این شیر دیگه مرده و هیچ خطری نداره.

گزینه ۲ چون شیر یکساله چیزی نخورده ومرده

درب ۲-چون شیر از گرسنگی جان سپرده است و دیگر خطری ندارد.

اتاق ۲-چون شیر تا الان از گرسنگی مرده است.

در ۲ چون شیری که یکساله غذا نخورده حتما مرده

جواب میشه ۲ چون شیره ده ماه پیش از گرسنگی مرده

سلام دری که شیری گرسنه به مدت یک سال در آن است زیرا شیر دیگر زنده نیست شماره2

سلام درب شماره 2 شیری که یک سال گرسنه است در این مدت حتما مرده است

اتاق شماره ۲،چون شیر مدت ها پیش از گرسنگی مرده است.

مثل وقتیکه رفتی ماساژ صورت

مثل وقتیکه خیلی نرم تصادف می کنی

مثل وقتیکه زلزله آمده فقط برای تو

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....