درب ۲-چون شیر از گرسنگی جان سپرده است و دیگر خطری ندارد.

اتاق ۲-چون شیر تا الان از گرسنگی مرده است.

در ۲ چون شیری که یکساله غذا نخورده حتما مرده

جواب میشه ۲ چون شیره ده ماه پیش از گرسنگی مرده

سلام دری که شیری گرسنه به مدت یک سال در آن است زیرا شیر دیگر زنده نیست شماره2

سلام درب شماره 2 شیری که یک سال گرسنه است در این مدت حتما مرده است

اتاق شماره ۲،چون شیر مدت ها پیش از گرسنگی مرده است.

مثل وقتیکه رفتی ماساژ صورت

مثل وقتیکه خیلی نرم تصادف می کنی

مثل وقتیکه زلزله آمده فقط برای تو

مثل وقتیکه خیلی درگیری با خودت یک ضربه نیاز داری !

مثل وقتی که فلفل خوردی نمی دونستی اینقدر تنده

مثل وقتیکه چای رو می خوری می بینی درجه حرارت خیلی بالاست

مثل وقتی که توپ بلند میگه:سلام

مثه وقتیه که گوشیت رو بالا گرفتی و از دستت میفته و میخوره تو صورتت :(

مثل وقتی که نصف شب گوشی از دستت میفته رو صورتت

مثل وقتیه که یکی بهت یه حرفی میزنه, جوابشو هم داری اما هیچی نمیگی.

مثل وقتیه ک از هیچ کدوم از تقلب هایی ک نوشتی ،سوالی تو امتحان نیومده

مثل وقتیه ک پات میره روی لگوهای آبجی کوچیکت :((

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....