مثل وقتیه ک انگشت کوچیکه پات میخوره به گوشه مبل یا چهارچوب در

مثل وقتیه که ساعت ۷ صب باید بری مدرسه

مثل وقتیه که میای بیرونو میبینی ماشینتو دزدیدن

مثله وقتیه که دمه عیدی یکی از فامیلا بمیره..

مثل وقتی که به هدفی که براش زحمت کشیدیم نمیرسیم

مثل وقتیه که یکی داره شاهکارهای بچگیت رو تعریف میکنه دلت میخواد اینجوری بزنی تو دهنش

مثل وقتی که اول نمیخوای باهاشون بری بیرون،بعد بهت اصرار میکنن که بیا،میری لباساتو میپوشی که بری میبینی ولت کردن رفتن

مثل وقتیه که تو کلاس خوابت ببره وبعد دبیر بیدارت بکنه و...

چالش کیبرد گوشی

چالش کیبورد گوشی

چالش کیبرد گوشی

چالش کیبرد گوشی

چالش نوشتن اسم بدون نگاه کردن به صفحه کلید

مسابقه

چالش کیبورد گوشی

چالش کیبورد گوشی

چالش کیبورد گوشی

عکس روز
روستاي پالنگان كه خانه هاي پلكاني دارند واقع در استان كرمانشاه و كردستان

روستاي پالنگان كه خانه هاي پلكاني دارند واقع در استان كرمانشاه و كردستان

فرستنده :moghadam373

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....