برد السد/۱-۰

برد پرسپولیس/1_0

برد پرسپولیس/1_0

بردپرسپولیس /2-1

برد پرسپولیس ۳_۱

برد پرسپولیس/۰_۲

غمگینم‌مثل غروب ۳۱ شهریور..

غمگینم مثل کسی که به معشوق خود نمی رسد

غمگینم مثل ابری که با تمام وجود میگرید

غمگینم مثل ادمی که به هیچ کدوم از ارزوهاش نمیرسه

غمگینم مثل پاییز

غمگینم، مثل دانش‌آموزی که تا ١٢ شب به زیرنویس شبکه خبر خیره می‌شود ولی فردا مدارس در شهرش تعطیل نیستند!

غمگینم مثل شبهای تار

غمگینم مانند ابر بهار

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....