غمگینم‌مثل غروب ۳۱ شهریور..

غمگینم مثل کسی که به معشوق خود نمی رسد

غمگینم مثل ابری که با تمام وجود میگرید

غمگینم مثل ادمی که به هیچ کدوم از ارزوهاش نمیرسه

غمگینم مثل پاییز

غمگینم، مثل دانش‌آموزی که تا ١٢ شب به زیرنویس شبکه خبر خیره می‌شود ولی فردا مدارس در شهرش تعطیل نیستند!

غمگینم مثل شبهای تار

غمگینم مانند ابر بهار

غمگینم مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت!

غمگینم مانند مادری که تازه از ارایشگاه اومده و می بینه آبروهای برداشته ی پسرش از آبروهای اون قشنگتره

غمگینم مثل روزهایی که مانند شب سیاهند.

غمگینم مثل سربازی که مرخصی داشت اما جایی برای رفتن نداشت

غمگینم مثل اون دلقکی که روی صحنه چشمش به عشقش افتاد که با معشوقش به او می خندیدند

غمگینم مثل اونی که به عکس من زل زده و میگه کاشکی تو مال من بودی

دیر و زود دارد ولی سوخت وسوز ندارد

ای خندیدیم که نگو

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....