مساوی/ ۱-۱

باخت ایران/۱-۰

برد ایران/ ۱-۰

برد ایران/1_0

برد ایران/2_0

برد پرتغال/2_1

برد پرتغال/2_0

برد پرتغال/3_1

برد پرتغال/1_0

برد ایران/2_1

برد ایران/1_2

برد پرتغا/2_1

برد پرتغال/2_1

برد ایران/0_1

بخشندگی تهی گاهی ما میخواهیم از داشته هایمان ببخشیم اما دل کندن سخت است هر چیزی را کع برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپیسندیم

عکس روز
غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

غروب خورشید در روستای شمع (چابهار) / ارسالی از بهزاد آتش افروزنه

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....