برد استقلال/۱-۰

بردسپاهان/2_1

برد سپاهان/۲_۱

بردسپاهان/۲_۱

برد سپاهان/۲_۱

برد سپاهان/۲-۱

برد سپاهان/3-0

باخت سپاهان/1-2

برد سپاهان/2-1

باخت تراکتور/1-0

برد تراکتورسازی/1-0

برد تراکتورسازی/2-1

برد تراکتور سازی/1-0

برد سپاهان/1-0

برد سپاهان/3-2

برد سپاهان/1-0

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....