برد روسیه

برد ایران

برد ایران

۳۰ ۴۸ ۱۸ ۶۶ جمع دو مربع بالا عدد مربع سوم میشود

پاسخ معما 30 - 18 - 48 - 66 در هرستون بصورت عمودی، عدد اول و دوم جمع شده و حاصل شده عدد سوم، دوباره عدد دوم و سوم جمع شده و حاصل شده عدد چهار

به ترتیب از چپ به راست66 48 18 30 که هر کدام جمع دو بالای هر عدد هست

هر عدد از جمع دو عدد بالا بدست میاد 30 18 48 66

66 48 18 30 اعداد هر ردیف با جمع اعداد دو زدیف بالای یش بدست میاید

یکی از بدترین وخشن ترین بازی ها بازیه مورتال کمبت است. زیرا دربار اول که فرد به این بازی می پردازد به بازی کردن اعتیاد پیدا میکند و تلاش میکند هرچه زودتر این بازی را انجام دهد.وقتی که فرد این بازی را انجام میدهد با ضربات و فنون خشنی اشنا میشود که برروی اوتاثیر گذار است.وقتی که فرد در بازی بر حریف پیروز میشود میتواند حریف خود را به طرز فجیعی ازبین ببرد.پس بیاییم با دوری از این بازیه خشن از دوره ی شیرین نوجوانی بهره مند شویم.

عکسی از مراسم

سلام دوستان طاعات و عباداتتون مورد قبول حق.مراسم امشب ما مسجد جواد الئمه.

سلام‌عباداتتون مورد قبول درگاه حق.

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....