برد ایران/2-1

بردپرسپولیس/2-1

برد پرسپولیس ایران / 4-1

برد پرسپولیس ایران /4-1

برد کاشیما/1_0

برد پرسپولیس/3_2

بردپرسپولیس/4-1

برد پرسپولیس/ 2-0

برد کاشیما/۱_۰

برد پرسپولیس / ۴_۰

بله هنگام ریختم آب بر روی دست چپ وقتی آب دست بر تری شیر آب غلبه دارد باید شیر را بست

منظورم اینکه ظرف آبی به اندازه وضو در نظر گرفت تا از آن برای وضو استفاده کرددو در غیر این صورت می توان از آرنج هم برای بستن شیر استفاده کرد وپالبته بعضی شیرها حسگر دارند و نیاز به بستن با دست نیست

سلام می توان از ظرفی برای آب وضو استفاده کرد تا هم به اندازه باشد و هم اینهکه تری مخلوط نشود

با دست چپ مبندیم چون با دست راست مسح میکشیم

بعد از آب ریختن روی دستها و قبل از دست کشیدن آب رو می بندیم

وقتی بعد از شستن دست راست میخوایم دست چپو بشوریم اب رو روی دست میریزیم و شیر رو میبندیم و بعد مسح میکشیم و فقط اب وضو به سر میرسد

نخست شیر اب را بسته و بعد این عمل رو انجام میدهیم

محبوبترین بندگان در پیشگاه خدا پرهیزکاران گمنامند.

فاصله میان حقّ و باطل «بَینَ الْحَقِّ وَ الْباطِلِ أَرْبَعُ أَصابِعَ، ما رَأَیتَ بِعَینَیکَ فَهُوَ الْحَقُّ وَ قَدْ تَسْمَعُ بِأُذُنَیکَ باطِلاً کَثیرًا.» بین حقّ و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بینی حقّ است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسیاری را بشنوی. تحف العقول ص 229

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....