هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

هر که بامش بیشتر برفش بیشتر

هرکه بامش بیش برفش بیش تر

هر که بامش بیش برفش بیشتر

هر که بامش بیش برفش بیشتر

هر که بامش بیش برفش بیشتر

هر که بامش بیش برفش بیشتر

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

هرکه بامش بیش برفش بیشتر

هر که بامش بیش برفش بیشتر

هرکه بامش بیش ، برفش بیشتر

هر ک بامش بیش،برفش بیشتر

عاقبت یک روز... میگریزم از فسون دیده ی تردید.. می تراوم همچو عطری از گل رنگین رویاها.. می خزمدر موج گیسوی نسیم شب... می روم تا ساحل خورشید... در جهانی خفته در ارامشی جاوید..

سلام امام محبوبم دوستتان دارم شما پدر امت هستید و ما فرزندان شیعه همیشه دوست دارم مهر پدر بر سرهای ما همیشه باشد امام مهربان دلتنگ مشهدتان همیشه در قلب من است و از خداوند متعال تقاضا مندم مرا به دیدار و زیارت شما نایل گرداند امام محبوبم تقاضا دارم امت شیعه را هرگز بی پشت و پناه وا مگذارید و شفیع ما در نزد پروردگار باشید.

با سلام از راه دور سلام و ارادت بنده حقیر را بپذیرید .امام عزیزم نام شما همیشه مایه سعادت و بالندگی هر شیعه است.

سلام بر نور هشتم روز میلاد شما به تمام شیعیان و دوستدارانتان در سراسر جهان تبریک می گویم الهی که معرفت به شما درون ما رشد کرده و ماندگار شود.

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....