حاصل جمع بالای با پایینی جمع میشه جواب میشه 40

حاصل جمع بالای با پایینی جمع میشه

2_1 باخت پرتغال

2_1 باخت پرتغال

برد پرتقال/۲-۰

برد ایران2/1

باخت ایران1/0

برد ایران/2-1

برد ایران/2-1

برد ایران/1-0

برد پرتغال/۲_۰

مساوی/ ۱-۱

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....