نهنگ عنبر

همیشه به سمتی حرکت کن ک دلت راهنما می زنه چون اون جایی ک مطعلق به خداست..

دختر یعنی ارامشی بی انتها

دختر یعنی لبخند خدا

دختر یعنی دلتنگی های دوست داشتنی

سلام دختر یعنی تمام عشق هستی دختر یعنی شادی خانه دختر یعنی جان پدر و یاور مادر و همدم برادر دختر یعنی تمام آنچه در دنیا در خانواده من خالی است . می گویند خداوند لبخند زد و دختر آفریده شد دختر یعنی برکت و محبت خانه .حلقه زنجیر خانواده که وجودش صفا بخش خانه است صدای شادی و خنده دختر یعنی دلگرمی و امیدی که هر روز با صدای او در قلب پدر و مادر و برادر جوانه می زند دختران عزیز روزتان مبارک.

دختر یعنی بهانه ای برای زندگی.

بردفرانسه/0-2

کرواسی یک فرانسه صفر

فرانسه دو کرواسی صفر

کرواسی صفر فرانسه یک

بردفرانسه/1-0

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....