قرآن خواندن

سعی میکنم ازخونه یاجایی که هستم برم بیرون؛برم کوه وپارک؛جایی که بشه خلوت کنم باخودم؛مث امروزواین بارون ورنگین کمون قشنگش

هر وقت دلم میگیره میرم حرم امام رضا و خلوت میکنم و یه کم درددل میکنم و زودی حالم خوب میشه.خدا روشکر که امام رضا رو داریم

ناخونامو لاک میزنم تا حالم بیاد سر جاش.ک ۹۹ درصد اوقات هم جواب میده.

لنگه کفشی در بیابان نعمت است

سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور...

کفشای لنگه به لنگه،میپوشه که هی بلنگه.

هرچی سنگه واسه پای لنگه.

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگ کفش کهنه در بیابان نعمت است

دربیابان لنگ کفشی نعمت است

کفش کهنه در بیابان نعمت است

خار را در چشم دیگران می بینه و تیر را در چشم خودش نمی بینه

لنگه کفش کهنه در بیابان غنیمت است

ضرب مثل ( لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است ) از این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم قدر نعمتی که در حال حاضر داریم باید بدانیم !

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....