برد بلژیک/2_0

برد فرانسه/1_0

برد فرانسه/2_0

برد فرانسه/2_1

برد بلژیک /2-1

برد بلژیک/3_2

برد فرانسه/3_2

مساوی/ 1 _ 1 پنالتی میزنن :)

برد بلژیک/3-1

برد بلژیک/ 2 - 1

برد فرانسه/1-0

برد فرانسه/2-1

بابک حبیبی

حمید هیراد

بابک جهانبخش

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....