با آن که دلم از غم هجرت خونست شادی به غم توام ز غم افزونست اندیشه کنم هر شب و گویم: یا رب هجرانش چنینست، وصالش چونست؟

منگوله کاموایی

منگوله کاموایی

منگوله کاموایی

منگوله کاموایی

منگوله کاموایی

منگوله کاموایی

پام پام

پام پام

معرفی کتاب : دونده هزار تو 3 جلدی است / فیلم این کتاب نیز ساخته شده است (the maze runner)

آرامگاه صائب تبریزی واقع در اصفهان

این بار نیز تستی متفاوت و جالب از تشخیص چهره ها در شاخه های درخت را برای شما عزیزان در این مطلب قرار داده ایم شما باید با توجه به درخت بتوانید تصویر چهره انسان ها را پیدا کنید.

تصویر زیر چهره چند انسان را می توانید در 1 دقیقه پیدا کنید ؟ تست هوش تصویری

این تست هوش جدید چهار تصویر وجود دارد سه تصویر مشابه هم هستند و یکی از آن ها با بقیه متفاوت است با دقت در تصویر می توانید جواب معما را حل کنید.

تصویر زیر چهره چند انسان قابل تشخیص است ؟ شما باید با دقت و تمرکز به این تصویر نگاه کنید و بتوانید چهره های پنهان شده در این تصویر را تشخیص دهید.

ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب صاحب نظران تشنه و وصل تو سراب مانند تو آدمی در آباد و خراب باشد که در آیینه توان دید و در آب

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....