جواب 40/ هر ستون باید جمع بشود به صورت ستونی بعد جمع معمولی میکنیم

1+4=5 12=7+5=2+5 21=9+12=3+6 40=19+21=11+8 جواب خط بالای باجمع پایینی میشه جواب اصلی

عدد اول ضرب در عدد دوم به علاوه عدد اول 8×11+8=96

40 میشه جوابش

عکس روز
قلعه رودخان / کیارش عبادتی

قلعه رودخان / کیارش عبادتی

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....