1+4=5 12=7+5=2+5 21=9+12=3+6 40=19+21=11+8 جواب خط بالای باجمع پایینی میشه جواب اصلی

عدد اول ضرب در عدد دوم به علاوه عدد اول 8×11+8=96

40 میشه جوابش

جواب عدد 40 است اینگونه که 1+4=5 است برای سطر های بعد مجموع دو عدد با حاصل سطر قبل جمع میشود پس 8+11=19 حال باید 19 را با حاصل سطر قبل یعنی 21 جمع کنیم پس حاصل 19+21=40

حاصل جمع بالای با پایینی جمع میشه جواب میشه 40

حاصل جمع بالای با پایینی جمع میشه

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....