اهنگ لالایی تقدیم به تمام دختران سرزمینم ایران

برد ایران/۱_۰

برد پرتغال/۱_۰

برد پرتغال/۱_۲

ایران صفر پرتغال یک

ایران یک پرتغال دو

سربالایی خطرناک

شیب سربالایی

شیب سربالایی ۱۲٪

شیب سربالایی ۱۲٪ (حالا درصدشو مطمئن نیستم ولی اون درصد رایجش مث یکی تو عکسه)

شیب سربالایی ده درصد.

شیب سر بالایی ۱۰ درصد

شیب سربالایی ۱۰ درصد

شیب سر بالایی۱۰درصد

شیب سربالایی 12%

شیب سر بالایی۱۰درصد

پاسخ مسابقه امشب که مربوط به یکی از علائم راهنمایی رانندگی میشه ++++ شیب سربالایی حالا دقیق معلوم نیس چه درصدیه ............. معمولا که ده یا دوازده درصده ............

حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....