برد ایران/1_2

برد پرتغا/2_1

برد پرتغال/2_1

برد ایران/0_1

بخشندگی تهی گاهی ما میخواهیم از داشته هایمان ببخشیم اما دل کندن سخت است هر چیزی را کع برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپیسندیم

اهنگ لالایی تقدیم به تمام دختران سرزمینم ایران

برد ایران/۱_۰

برد پرتغال/۱_۰

برد پرتغال/۱_۲

ایران صفر پرتغال یک

ایران یک پرتغال دو

سربالایی خطرناک

شیب سربالایی

شیب سربالایی ۱۲٪

شیب سربالایی ۱۲٪ (حالا درصدشو مطمئن نیستم ولی اون درصد رایجش مث یکی تو عکسه)

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....