برد ایران/1_0

برد ایران/2_0

برد پرتغال/2_1

برد پرتغال/2_0

برد پرتغال/3_1

برد پرتغال/1_0

برد ایران/2_1

برد ایران/1_2

برد پرتغا/2_1

برد پرتغال/2_1

برد ایران/0_1

بخشندگی تهی گاهی ما میخواهیم از داشته هایمان ببخشیم اما دل کندن سخت است هر چیزی را کع برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپیسندیم

اهنگ لالایی تقدیم به تمام دختران سرزمینم ایران

برد ایران/۱_۰

برد پرتغال/۱_۰

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....