((شیب سربالایی ۱۲٪ ))

جواب مسابه شبانه علامت راهنمایی و رانندگی بالا می باشد که ؛شیب سربالایی ۱۲٪ می باشد ...

تابلوی سربالایی

باسلام ، جواب مسابقه شبانه : شیب سربالایی ۱۲٪

شیب سر بالایی ۱۲ درصد

سربالایی خطرناک

تابلوی راهنمایی سربالایی خطرناک

سربالایی خطرناک

تابلوی سربالایی خطرناک

سربالایی خطرناک

سربالایی خطرناک

با دنده سنگین حرکت کنید

سربالایی خطرناک

سربالایی خطرناک

سربالایی خطرناک

با دنده سنگین حرکت کنید

سربالایی خطرناک

سربالایی خطرناک

عکس روز
امیر جعفری زاد بحری

امیر جعفری زاد بحری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....