کفش کهنه در بیابان نعمت است

کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است

لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است

«لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است»

«لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است»

ملّت ما یک جهت و یک هدف / با جان به پا ایستاده بهر شرف

در مدرسه از نشاط‌ من کم‌ کردند از فرصت ارتباط من کم‌ کردند هروقت به هم‌ عشق‌ تعارف‌ کردیم از نمره‌ی انضباط ما کم‌ کردند! روز دانش‌آموز مبارک باد!🌹

حکومت امریکا حکومت فاشیست است/کاخ سفید همیشه حامی صهیونیست است

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

این غفلت ما جوانان از دنیای اطرافمان است که باعث توهم چیرگی آمریکا و امثالهم بر ما می شود.

قوا و نیرو دانش اموز تهدید بزرگی برای آمریکاست روز دانش آموز مبارک

نماینده امریکا معلوم می کند که شخصیت اش چیست.

سرداران بزرگ ما مقابل آمریکا ایستاده اند.

یزیدیان زمان همان آمریکا و متعهدان آن اند.

سیزده آبان روز استکبار ستیزی است.

آمریکا شیطان بزرگ است.

عکس روز
   با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

با ثروت و طلا و جواهر ،هر کاری می توانید بکنید جز به دست اوردن جوانی.باور کنید که جوانی چه سرمایه بزرگی است.

فرستنده :nahal65

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....