در مدرسه از نشاط‌ من کم‌ کردند از فرصت ارتباط من کم‌ کردند هروقت به هم‌ عشق‌ تعارف‌ کردیم از نمره‌ی انضباط ما کم‌ کردند! روز دانش‌آموز مبارک باد!🌹

حکومت امریکا حکومت فاشیست است/کاخ سفید همیشه حامی صهیونیست است

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

این غفلت ما جوانان از دنیای اطرافمان است که باعث توهم چیرگی آمریکا و امثالهم بر ما می شود.

قوا و نیرو دانش اموز تهدید بزرگی برای آمریکاست روز دانش آموز مبارک

نماینده امریکا معلوم می کند که شخصیت اش چیست.

سرداران بزرگ ما مقابل آمریکا ایستاده اند.

یزیدیان زمان همان آمریکا و متعهدان آن اند.

سیزده آبان روز استکبار ستیزی است.

آمریکا شیطان بزرگ است.

آمریکا باید چشمان خود را باز کند و ببنید دیگر کشور حکم کننده جهان نیست.

دولت آمریکا باید بدانید هیچ کشوری را نمی تواند اشغال کند و به آنها زور بگوید.

آمریکا کشور زور گو و مستبد جهان است.

امریکا , امریکا , مرگ به نیرنگ تو

در کشور ما نور خدا هادی فضل است وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز روز دانش آموز مبارک

باخت پیروزی/2-0

عکس روز
طبیعت زمستانی انالوجه-زهرامیرزایی

طبیعت زمستانی انالوجه-زهرامیرزایی

فرستنده :دخی شیطون

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....