جهت وزش باد از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدید از راست

جهت وزش باد شدبد از سمت راست

جهت وزش باد شدید از سمت راست

وزش باد از راست به چپ

روزمون مباررک??

Maman Jonam:جوانی، بهترین فرصت آدمی برای پس انداز تمام خوش بختی هایجهان است.روز جوان مبارک

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوندبه صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوندسر عقیده خود پای فشارند چو کوهبسان کاه زهر باد جابجا نشوندروز جوان مبارک

خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوندبه صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوندسر عقیده خود پای فشارند چو کوهبسان کاه زهر باد جابجا نشوندروز جوان مبارک

میلاد حضرت علی اکبر فرزند ارشد امام حسین مبارک

روز جوان مبارک

روز جوان مبارک

روز جوان مبار‌ک

اختلاف دو عدد رو در جمعشون ضرب میکنیم هشت _ هفت ضربه در هفت +هشت =15

برد رئال/2-1

برد بایرن/4-2

برد بایرن/2-1

برد رئال ۱-۰

عکس روز
امیرحسین حصاری

امیرحسین حصاری

فرستنده :nojavanha.com

ارسال عکس برای ما آرشیو عکس روز
حرفهایی که کهنه نمی شوند
مشاهده آرشیو
کاربران فعال سایت
loader....